Alarmister, politikere og media ser ut til å ha hypnotisert seg selv til å tro at vi har farlige klimaendringer grunnet vår CO2-utslipp. Er det tørke, regn, flom, storm, springflo, jordskjelv, vulkanutbrudd – stadig vekk er det våre CO2-utslipp som får skylda.

Dette blir litt som "har du en hammer ser du spiker over alt" – CO2 får skylda for det meste nå til dags.

Et godt eksempel er skogbrannene i Australia. Media og enkelte politikere kobler seg straks på og snakker om klimaendringer ( =våre utslipp av den livsviktige sporgassen CO2 som alle grønne planter trenger).

Sitat fra Dagbladet:

"Erik Solheim tror dødsbrannene vil være en vekker i klimaforhandlingene.
- Det ble en ny giv etter at Australia fikk arbeiderpartiregjering i fjor, men de må fortsatt skjerpe sin posisjon. Brannkatastrofen vil vekke både Australia og resten av verden. Det er et sterkt varsel om hvor viktig det er å gjøre noe. Klimaendringene er en veldig alvorlig og dødelig trussel som skjer her og nå, det er ikke bare en framtidsvisjon eller en problemstilling for barn og barnebarn, sier Solheim."


Men historien viser at slike branner er helt vanlige i den verdensdelen, i alle fall siden europeerne kom dit og begynte å nedtegne slikt – lenge før CO2-utslippene våre var merkbare. Den verste skogbrannen som noensinne har vært i Australia hadde man i delstaten Victoria i februar 1851. Den huskes fremdeles under navnet "Black Thursday" (må ikke forveksles med det som skjedde på børsen i USA i 1929), det er bare å google med stikkordene black thursday, Australia.

Kan ingen vekke Dagbladet, NRK og ikke minst Solheim av selvhypnosen?