Nobl og Lofoten BBL fusjonerer

Styreleder Mads Torrissen og administrerende direktør Mona Liss Paulsen i Nobl.

Styreleder Mads Torrissen og administrerende direktør Mona Liss Paulsen i Nobl. Foto:

DEL

Boligbyggelaget Lofoten BBL og Boligbyggelaget Nobl har vedtatt å fusjonere, skriver Nobl i en pressemelding.

På de samtidige generalforsamlingene i Boligbyggelaget Lofoten og Boligbyggelaget Nobl ble det vedtatt en likelydende fusjonsplan. Vedtaket var enstemmig i begge selskapene.

Fusjonen skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Det har i flere år vært samarbeid mellom de to boligbyggelagene, og styrene i selskapene har kommet fram til at tiden nå var riktig for å gå i fusjonssamtaler.

Begge boligbyggelagene har medlemmer og forvalter boliger i Lofoten. Målet for fusjonen er å skape et bedre produkt og tilbud til medlemmene i begge boligbyggelagene.

– Nobl har over tid ønsket en fysisk tilstedeværelse for å betjene sine medlemmer og kunder i Lofoten. Boligbyggelaget Lofoten har på sin side ønske om å utvide og utvikle sine produkter, og har ønske om en større økonomisk tyngde for å utvikle boliger i regionen. I fellesskap vil begge boligbyggelagene få oppfylt sine ønsker og samlet vil dette skape en større og mer robust enhet, med moderne og trygge løsninger, heter det i pressemeldingen.

Boligbyggelag er samvirkeforetak som har som hovedformål å skaffe boliger til sine andelseiere og å forvalte boliger for andelseierne. Boligbyggelaget kan også drive annen virksomhet som er til beste for andelseierne. En fusjon vil etter begge styrers vurdering bidra til å styrke muligheten for å oppfylle dette hovedformål.

Felles vil det fusjonerte selskapet være det største boligbyggelaget i Nordland med cirka 16 000 medlemmer og vil forvalte nesten 7000 boliger.

Artikkeltags