Gå til sidens hovedinnhold

Livsglede, heltid og varme hender

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trude Gjernes, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet skriver i en kronikk om livet på sykehjem. Det er litt udefinert om det er sykehjem hvor beboerne har lettere demens, er alvorlig demente eller beboere som er somatisk syke hun skriver om. Jeg benytter derfor anledningen til å skrive litt om sykehjem i Bodø.

Alle sykehjemmene i Bodø kommune er sertifiserte Livsgledehjem. Det betyr at alle ansatte er kjent med verdier og verktøy som gjør at de kan jobbe systematisk for å skape et mer meningsfullt innhold i beboernes hverdag. Målet er at den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede,

I de 9 kriteriene for livsglede ligger både kontakt med dyr, besøk av barnehager, skoleklasser og kulturtilbud, eller at beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka. På sykehjemmene i Bodø er det tilrettelagt for alt dette med egne avtaler med frivillige eller kirkelige/ kulturelle aktører. Frisk luft blir ofte ivaretatt i sykehjemmets demenshage. I en situasjon med Covid 19 er tiltakene med besøk utenfra avlyst. Livsglede blir ivaretatt av sykehjemmenes ansatte.

Hva skaper livsglede blant sykehjemsbeboere? De om bor på sykehjem i Bodø er veldig syke. De er enkeltpersoner, ofte med et langt liv bak seg. Det som skaper glede hos en person, kan gi uro og angst hos en annen. På sykehjemmene for demente handler det også om hvor langt i sykdomsforløpet en person er kommet. Flere pårørende har beskrevet hvordan de føler å miste sin kjære gradvis; først ved at demenssykdommen får den kjære til å endre personlighet, miste ferdigheter og dernest bli fremmed for den pårørende. Det kan være utfordrende å skape livsglede ved langt fremskreden demens, men vi må alltid lete etter mulighetene.

De ansatte på sykehjemmene har jobbet med livsglede over flere år. De kjenner beboerne og deres interesser og ferdigheter. De ansatte kan vurdere om dagsformen er god nok til et besøk i hagen, eller til å gi ei handsrekning med å dekke bordet. Noen av de ansatte byr på seg selv med viser og salmer, gode samtaler og utøvelse av et gjenkjennelig håndarbeid som roer ned beboere.

I Bodø kommune er vi i ferd med å øke stillingsprosenter for ansatte til 100%. Heltid er ei politisk satsing som også kommer beboere på sykehjem til gode. Det gir økt grunnbemanning på sykehjem og betyr at vi får bruke den store kompetansebasen våre ansatte er 100%, i stedet for 40% eller 73%.

Sykehjemmene i Bodø kommune er for alvorlig, vedvarende syke. I en slik fase av livet vil det alltid kunne oppstå situasjoner som ikke er i tråd med våre beste ønsker. Det vil alltid være rom for å bli bedre, og å søke etter løsninger som gir hverdagen mer livsglede.

Etter å ha fulgt ett av byens sykehjem som leder av Brukerråd i mer enn 15 år, vil jeg takke de ansatte for alt utviklingsarbeid, kunnskapsbygging og daglig innsats de bidrar til rundt våre eldre. Jeg vil også oppfordre pårørende til å melde seg som medlem i Brukerrådene i kommunens sykehjem. Brukerrådsmøtet blir styrket når pårørende deltar med sine erfaringer og opplevelser i en dialog med ansatte, ledelse og politikere. I Brukerrådet jeg leder har vi ikke klart å rekruttere pårørende-representant de siste årene. Velkommen med på laget for å skape en bedre eldreomsorg i Bodø.

Kommentarer til denne saken