Gå til sidens hovedinnhold

Litt mer Iris

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Renovasjonsgebyret for vårt borettslag over de siste 3 år, fra 2019 - 2021, er på hele 52 871 kroner. Fra å betale 167 783 til 220 654. Dette er en økning på 31,5%. Er det da ufint å be Iris om en forklaring utover det å gi kundene skylda for kostnadsøkningen. Kan det være at svarene finnes i Iris egen organisasjon? I de mange forskjellige virksomheter/datterselskaper.

Å være i en monopolsituasjon tenkes i utgangspunktet å være et betydelig og lykkelig gode. Kommuner er jo det. Men det er krevende og krever at det ikke utnyttes utover rimelighetens grenser. Iris synes å ha oversteget den grense. Og Iris er eid av de mange kommuner i regionen. Men det kan også være en ulempe. Både for selskapet, men ikke minst for kundene. Iris konkurrerer ikke med noen. Og Iris eier vel både driftsselskapet og deponiet. Det vanskeliggjør kanskje konkurrenter i å vinne anbud avfallsinnhenting og deponering.

Jeg ønsker ikke Iris bort vekk, men jeg er ikke tilfreds med å måtte svelge de betydelige prisøkninger vi har opplevd de 3 siste år uten å tilkjennegi det.

Som styreleder i et borettslag oppleves som vanskelig. Det fordi det ikke er mulig å forutse i budsjettprosessen.

Til slutt: Jeg ber om at styret i Iris ser det uheldige med utviklingen, og gjør noe med det.

Kommentarer til denne saken