Lise Henriette med i ekspertgruppe

Lise Henriette Rånes fra Bodø er oppnevnt som medlem i en nasjonal ekspertgruppe som skal gjennomgå bostøtten.