(Nordlys): Lederen av Norsk Sykepleierforbund forteller om en situasjon med økende sykefravær blant sykepleiere, etter snart to år med økt trykk som følge av koronapandemien.

– Det sykepleierne beskriver er at de har ikke brettet ned ermene. De har ikke vært en del av gjenåpningsfesten. De har ikke hatt ermene nede under pandemien. De er søkkslitne, sier Sverresdatter Larsen til Nordlys.

Hun viser til tallene som oppgir et økende sykdomsfravær blant sykepleiere. Forbundets statistikk viser at fraværet blant sykepleiere økte med omtrent 8 prosent fra fjerde kvartal i 2019 til fjerde kvartfal i fjor. Økningen var fra 8,1 til 8,7 prosent i absolutte tall.

Larsen mener tøff arbeidsbelastning og lav lønn er årsaker til trenden.

– Jeg får daglige meldinger fra sykepleiere som har vondt i magen når telefonen ringer. De opplever et moralsk press. Hvis ikke du kan ta den overtidsvakta her så er det en alvorlig syk unge som ikke får hjelp. Eller du får høre at din kollega vil stå alene, sier forbundslederen.

Lill Sverresdatter Larsen frykter at situasjonen kan forverres før den blir bedre.

– Det er vi urolige for. Sykefraværet kan øke videre. Det går en grense for alle folk når den er nådd. Medlemsundersøkelser viser en økning av de som vil slutte når pandemien er over.

Stort antall ønsker seg bort

Sverresdatter Larsen trekker frem en statistikk fra egne undersøkelser:

– Hele 72 prosent av de som jobber i helsevesenet i kommunene melder at de vil se etter annen jobb når pandemien er over.

– Hvor mye mener du korona har å si for situasjonen vi står i?

– Korona er en akutt krise. Det er en helsetjenestene som har og har hatt en skjør kapasitet i helsetjenesten, i flere år før pandemien. Vi har effektivisert og kjørt med 100 prosent drift. Når det kommer en pandemi så ble det en akutt krise på en kronisk krise i helsevesenet.

En femtedel av intensivsykepleiere forsvant da det ble vanskeligere for utenlandsk arbeidskraft og pendlere over landegrensene å komme seg til jobb i Norge.

– Vi har rundt 700 intensivsykepleiere som ikke er i jobb som intensivsykepleiere i all hovedsak fordi lønna er for dårlig, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Peker på lønna

Hun mener at lønn vil være et viktig virkemiddel for å få opp sykepleierkapasiteten på sikt.

– Vi er nødt til å gjøre noe på kort sikt som gjør at sykepleierne er villig til å stå i det enorme presset. Du kommer ikke unna at der er lønn er viktig virkemiddel. Sykefraværet kommer av en enorm belastning, sier Lill Sverresdatter Larsen og legger til:

– Å øke lønna vil også kunne mobilisere tilbake sykepleiere, som igjen vil redusere belastningen på de som står i det nå. I tillegg må vi se på oppgavedeling. På sikt må arbeidsgiver gjøre aktive grep for å redusere belastningen slik at vi beholder fagfolka i jobb, i tillegg til å utdanne flere.

– Hvordan jobber dere i forbundet for å snu trenden med økt sykefravær?

– Da krisen kom så handlet det om å sørge for at arbeidsgiver har en fleksibilitet. Å bruke sykepleierne på forskjellige avdelinger. Vi åpnet opp for mer en arbeidsmiljøloven åpnet for. Det ble utnyttet grusomt. Måten vi jobber på i dag handler mer om å synliggjøre konsekvensene for pasientene.

Ekstra prekært i nord

Lill Sverresdatter Larsen mener krisen er og kan bli ekstra ille både i Nord-Norge generelt og i Tromsø.

– Det vi ser at er at det er sykehusbyene som merker den største effekten. I Tromsø mangler det 140 sykepleiere. I tillegg ser vi mangelen i rurale strøk. Sykepleiermangelen er størst i nord, slår forbundslederen fast.