Frykten for korona har åpnet for et totalitært regime vi ikke har sett maken til i fredstid, og legitimert nedstengninger som både er ulogiske, ekstreme og uten forståelig helseeffekt.

Vi skal ha stor toleranse for desperasjonen som hersket 12. mars da smitten angivelig økte eksplosivt, og det kom illevarslende rapporter om tusenvis av dødsfall i land som Italia og Spania.

Men nå antar Folkehelseinstituttet at smittetallet allerede da var på 1,3 og på vei nedover. Gode smittevernråd som håndvask, hoste i armhulen og holde minst en meters avstand hadde trolig stor effekt og tok toppen av epidemien.

Nå er det nesten ikke smitte i samfunnet. Siste dag i statistikken hadde bare tre smittede personer, og de siste ukene har man funnet 15–20 smittede blant flere tusen som testes.

antall-testet-for-covid.jpeg

NESTEN IKKE ER SMITTET: De tre siste dagene er det testet 3.159 personer. Av disse var 25 personer smittet av korona.

Men fortsatt er det ekstreme tiltak. Her er noen eksempler:

Kulturskolen i Oslo er stengt, til tross for at mye av undervisningen er 1:1 i store klasserom. Det er opp til regjeringen og Kulturdepartementet når toppfotballklubbene skal få spille treningskamper. Mange barn har bare noen få timers tilbud på skolen, og foreldrenes arbeidssituasjon er umulig. I Oslo er det en forskrift i lovs form som forbyr klemming og annen nærkontakt.

Listen er selvsagt mye lenger, og dette er ikke engang de verste utslagene. Til tross for de samme smittevernsveilederne, er det totalt ulik praksis fra skole til skole. Som en lærer sa det: «Inne i klasserommet sitter elevene med en meter mellom seg, men så går de arm i arm ut døren».

Selvsagt er det all grunn til å fortsatt bekjempe koronasmitte, men historien viser at det viktigste vernet er vanlige folks ansvarsfølelse. Akkurat nå er det en følelse at de offentlige myndighetene tviholder på en unntakstilstand der de ulike tiltakene ikke gir mening.

Profesjonelle fotballspillere i sin beste alder testes hyppig, og må leve i isolat for å trene og spille fotball. Tribunene skal være hermetisk stengt. Noen skoler har tilnærmet normale dager med rektorer som er oppfinnsomme og lar lærerne ta med skoleelevene ut av klasserommene på gode dager. Andre skoler har bare noen timer åpent hver, og lar elevene være hjemme annenhver uke.

Og uansett er altså smitten nesten borte, mens vi holder fast i ekstreme regimer. Et eksempel er Oslo kommune som har fått sine koronavedtak inn i norsk lov som en forskrift. Normalt sier lover hva du har lov til og hva som er ulovlig, men her har man fått plass til velmente anmodninger om å vise solidaritet.

screenshot-lovdata.no-2020.05.26-10_18_05

FORSKRIFT: Oslo kommune har fått innarbeidet en forskrift som anmoder folk om åvise solidaritet, men som fritar Oslo kommune for alt økonomisk ansvar

La oss se på en parallell, nemlig utbredelsen av hiv og aids i Norge. Sykdommen ble oppdaget i 1981, men så sent som i 2017 ble det diagnostisert 213 nye hivsmittede i Norge (for øvrig det laveste tallet på 20 år).

Ved utgangen av 2017 var det diagnostisert 6.277 hivpositive i Norge. Legger til til grunn et tilsvarende anslag på nye tilfeller siden den gang, så er det trolig snakk om rundt 7.000 mennesker totalt – omtrent like mange som de som er konstatert smittet av korona. I overkant av 600 mennesker har dødd av aids – altså 160 prosent flere enn antallet covid-19-dødsfall.

Da Aidsepidemien var på det farligste, fantes ingen effektiv behandling. Ble du HIV-positiv, var det i praksis en dødsdom. Tiltakene var råd om smittevern, i særlig grad advarsler mot ubeskyttet sex. Informasjonen og tiltakene var tydeligst mot homoseksuelle menn som var den tydeligste risikogruppen.

Hva er poenget?

Hiv og korona er ulike virus som smitter forskjellig, men felles er at det viktigste tiltaket er å gi befolkningen råd om hvordan de skal beskytte seg. Og det må være neste fase for korona også. Myndighetene bør begrense seg til å gi råd mot smittespredning – for eksempel å unngå tett kollektivtransport i rushet.

Men det generelle rådet bør være å åpne opp så mye som mulig innenfor smittevernsreglene og sørge for at så mange som mulig kommer tilbake på jobb og får i gang økonomien igjen. Det normale er at skolen er åpen, at kulturskolen kommer i gang igjen, og at det er opp til fotballen om de vil trene med kontakt eller spille treningskamper.

En liten bagatell til slutt: Hundretusener av nordmenn er gleder seg til fotballsesongen starter igjen. At man av smittehensyn vil unngå stappfulle tribuner og trengsel er forståelig, men det er ubegripelig at det ikke finnes en løsning et sted mellom null og 20.000 tilskuere. De fleste klubbene har normalt halvtomme tribuner og store stadioner. Folk er ikke dummere enn at de lytter på gode smittevernråd og viser ansvar ved å holde avstand på tribunen og på vei inn.

Kort og godt: Det er på tide at vi opphever unntakstilstanden og tar demokratiet tilbake!