Lider under mangel på kai

Det haster å få på plass en kailøsning for fiskere på Skutvik.