Mor i åpent brev til fylkesråd og driftssjef: - Nå vil jeg ha svar fra dere som er ansvarlige

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRagnhild Nordvik i brev til Roger Stensen, driftsdirektør i Nordlandsbuss og Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

Skoleskyss på Nordsida: Er det ikke på tide å få fiksa dette nå, Roger Stensen og Svein Eggesvik?

Jeg er mor til to, der eldste går på ungdomstrinnet ved Løpsmark skole og den yngste på mellomtrinnet ved Skaug oppvekstsenter. Begge mine barn har skoleskyss og i løpet av det siste skoleåret er jeg blitt oppmerksom på gjentatte og relativt hyppige avvik i denne tjenesten. Det resulterer i at mine barn kommer for sent til skolen (gjelder primært Løpsmark skole) eller kommer hjem mye senere enn de skulle (primært Skaug oppvekstsenter).

Jeg tillater meg å kalle dette avvik, selv om jeg registrerer at driftsdirektøren i Nordlandsbuss og undertegnede har noe ulik oppfatning av hva et avvik er. Et konkret og relativt ferskt eksempel er tilfellet der bussjåføren på skolebussen til Løpsmark i desember presterte å kjøre forbi ikke ett, ikke to, ikke tre, men fire busstopp før han slapp elevene av.

«Driftsdirektør i Nordlandsbuss Roger Stensen beklager hendelsen, men vil ikke kategorisere det som et avvik.» (an.no 12.12.18).

Jeg anser det som et stort avvik – og jo da, elevene ba gjentatte ganger om at sjåføren måtte stoppe.

Senest i dag (torsdag red.adm.) kjørte bussen som skulle frakte elevene hjem fra Skaug oppvekstsenter forbi bussholdeplassen på skolen uten å stoppe. Etter at skolen fikk tak i sentralen hos Nordlandsbuss og de igjen fikk kontaktet sjåføren som snudde og kom tilbake, kom elevene seg hjem – litt senere enn normalt.

Det er ingen stor skade og mine barn begynner bli store, men jeg understreker at de minste ungene på denne bussen bare er 6 år. Og forrige gang dette skjedde var tidlig i november – da var forsinkelsen mye større.

Jeg kunne nevnt mange flere eksempler og begge skolene bekrefter at det har vært flere episoder med avvik den siste tiden. Ved Løpsmark skole kommer elevene forsinket til skolestart flere ganger per uke.

Summen av disse små hendelsene er nå blitt betydelig. Skolene har gitt tilbakemeldinger og er i dialog med Nordlandsbuss om dette, men nå vil jeg ha svar fra dere som er ansvarlige for at mine barn kommer seg trygt både til og fra skolen – og til riktig tid.

Fra politisk/administrativt hold:

Mener fylkesråden for samferdsel at det er greit at våre unger kommer for sent til skolen på grunn av avvik i skoleskyssen?

Er det greit at de må få gå fra skolen før siste time er over for å rekke buss hjem slik at de slipper å måtte vente en drøy ekstra time til neste buss?

Er det akseptabelt at bussen kjører fra busstoppet før oppsatt rutetid?

Disse spørsmålene er relevante fordi det synes å være normalen i det tilbudet elever på Nordsida har i dag.

Hva gjør Nordland fylkeskommune for å snu denne dårlige trenden som ser ut til å bli mer og mer utbredt?

Fra driftssiden:

Hva er definert som et avvik hos Nordlandsbuss?

Hvor mange «engangshendelser» regner dere som akseptable unnskyldninger?

Hvilke svar og oppfølginger gir dere til Skaug oppvekstsenter og Løpsmark skole på de henvendelser dere har fått fra dem?

Jeg ser fram til å høre fra dere begge to og har tro på at dere klarer komme opp med noe mer konkret enn «å se på rutinene» eller andre intetsigende floskler. Ungene våre fortjener handling.

  • Avisa Nordland har sendt både Svein Eggesvik og Roger Stensen et tilbud om å svare på spørsmålene fra Geirsdatter. Deres svar vil bli publisert så snart de mottas.

Artikkeltags