– Lei av å bli latterliggjorte når observasjoner underkjennes

– Et ubrukelig svar.