Årsaken er at Sentrum bofellesskap på Oppeid, som i utgangspunktet var et døgnbemannet tilbud til enslige mindreårige flyktninger, siden september 2020 bare har hatt én beboer.

Bemanningen er redusert til et minimum, og virksomheten har flyttet inn i lokaler i et nabobygg, en mindre enhet med plass til tre beboere.

Stemte mot

Da saken ble behandlet i kommunestyret onsdag, stemte samtlige mot forslaget om å selge bygget på nåværende tidspunkt.

Begrunnelsen var at kommunen har behov for flere kontorlokaler, og at tomta/bygget vurderes som aktuelt i forbindelse med vedtaket om å bygge 20 nye omsorgsboliger på Oppeid. Det samme skal for øvrig gjøres på Drag.

Kommunedirektør Kurt Fossvik opplyste at den aktuelle eiendommen er en næringseiendom og at taksten ved et eventuelt salg derfor vil bli veldig lav.

Styringsgruppe

Han viste også til at styringsgruppen for helsebygg i Hamarøy har sett på ulike alternativer for hvor man skal plassere de nye omsorgsboligene på Oppeid.

– Det er pekt på at tomta, eller både tomta og bygget til Sentrum Bofellesskap, kan være et alternativ. Derfor bør vi uansett vente med å selge bygget, sa Fossvik.

Et samlet kommunestyre var enig.