Det er debatt om konsekvensutredning av vindkraftverk i Sørfold og Fauske, og en del synes å ikke skjønne hvorfor mange er imot, men svaret er enkelt. Det finnes et hav av kunnskap og et enkelt Google-søk vil gi alle svar som trengs. En innvending er at det må undersøkes konkret rundt de lokale forhold, men dette er kun en unnskyldning for å få drive årevis med press. For det er det dette handler om, hvor skal presset legges. Med en unødvendig prosess med såkalt konsekvensutredning vil det legges et årelangt press mot reindrifta og alle andre forsvarere av det som er igjen av høyfjellsnatur i området. Om politikerne vil legge presset der det hører hjemme, så ber dem med utbyggingsønskene om å utrede andre energialternativer – inkludert atomkraft som heldigvis begynner å åpnes som et alternativ av store partier. Da vil vi få svaret på om dette handler om grønt stål eller bare vindkraft.

Så kjære politikere i indre Salten, legg presset der det hører hjemme: På de nye som vil ta i bruk naturen på en måte som er uholdbar for mange av oss som har bodd her i generasjoner.