Flertallet blant 1528 leger svarer at de gir for mye behandling og oppgir press fra pasienten og dårlige henvisninger som hovedårsaker. Det kommer fram i en helt fersk undersøkelse utført av Legeforeningen, gjengitt i Dagens Medisin torsdag.

Funnene presenteres i forbindelse med lanseringen av den norske versjonen av kampanjen Choosing Wisely, som ble startet i USA. Kampanjen har som mål å fremme samtaler mellom lege og pasient, slik at pasienten velger behandling som er evidensbasert og virkelig nødvendig.

En rekke spesialister er representert blant respondentene. Men over 90 prosent i samtlige spesialiteter mener det skjer overbehandling og overdiagnostikk i norsk helsevesen. Og en stort flertall mener dette er et problem, skriver Dagens Medisin.

Press fra pårørende

297 av dem som har svart er barneleger. De oppgir som grunn av de har mottatt henvisninger på for svakt grunnlag. Minst like mange svarer at også press fra pårørende og pasient er en stor årsak til overbehandling.

1047 leger i Norsk forening for allmennmedisin har også svart. De oppgir press fra pasient og pårørende som en stor årsak til overbehandling. Samtidig svarer en nesten like stor andel at de er engstelige for represalier og frykter klager.

Legene er også spurt om underbehandling, noe de mener forekommer, men i mindre grad enn overbehandling.

Ikke overrasket

– Vi i prosjektledelsen for «Gjør kloke valg» synes ikke funnene er overraskende, uttaler Ketil Størdal, leder i Barnelegeforeningen og en av kampanjens talspersoner til til Dagens Medisin.

Men legger til at bred enighet om at overbehandling forekommer er en god forutsetning for å gjøre noe med det.