Verneplikt for kvinner. Anne Grete Strøm-Erichsen har gitt klart uttrykk for at hun ønsker slik verneplikt, og har minnet om at man aldri ville laget en verneplikt for bare ett kjønn i dag. Men slik blir det ikke. Kvinner skal fremdeles være unntatt verneplikt.

På dette området er dagens regjering sterkt splittet. Sp-leder Åslaug Haga er for, det samme er de unge i SV og Aps forsvarspolitiske talskvinne Signe Øye. Men SV-leder Kristin Halvorsen er mot, det samme er statsministeren og ikke minst Aps nye likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Hun har sterkt advart mot verneplikt for kvinner, og det var antakelig lettere for regjeringen å la forsvarsministeren gå på et nederlag enn en fersk minister med ansvar for nettopp likestilling.

Dermed endte man opp med et klassisk kompromiss: sesjonsplikt for kvinner, men ikke verneplikt. Unge kvinner må altså møte på sesjon, men når den er over velger de selv om de vil gå inn i det militære eller ikke. Det betyr at valget fremdeles er kvinnenes, mens tilhengerne av verneplikt kan håpe av eksponeringen for et militært miljø – om enn i bare noen timer – skal inspirere flere til å ønske et år i grønn uniform.

Det er nok tvilsomt om det vil skje, og det vil neppe være noen krise for Forsvaret om så blir tilfelle. Slik dagens forsvar er lagt opp slipper jo også stordelen av mannlig ungdom å avtjene verneplikten. Så skulle kvinnelig verneplikt hatt noen militær betydning måtte man tatt inn langt flere enn i dag, og det ville blitt svært dyrt. For dyrt for en regjering som ikke drives av noe brennende ønske om å bruke mer på nettopp Forsvaret.

Om det er et problem for likestillingen er et åpnere spørsmål. Den historiske begrunnelsen for å la kvinner slippe verneplikt er at de føder barn uansett er deres "samfunnstjeneste". Dessuten ble kvinner ansett som for svake til å kunne tjene effektivt i det militære.

I dag holder dette neppe som argumenter for noe som helst. Når regjeringen likevel sier nei til verneplikt for kvinner kan det derfor ses som et første skritt mot en avskaffelse av hele verneplikten. Som likestillingsministeren også har tatt til orde for. Det vil forandre det norske forsvaret totalt, men regjeringens forslag gjør tiden overmoden for å drøfte den saken seriøst.

Nei til kvinnelig verneplikt er et steg mot å avskaffe hele verneplikten.