Bodø rystes igjen av en serie overfallsvoldtekter. Knapt et år etter forrige bølge. Den gang lovet man å sette i verk tiltak for å stoppe uvesenet. Disse har ikke virket. Det som nå skjer er et nederlag for både politi, politikere og lokalsamfunn. For ikke å snakke om Bodøs kvinner, som igjen utsettes for grove overgrep og må leve i frykt når de beveger seg i det offentlige rom.

I utgangspunktet er det kun én person som har skylda når en kvinne voldtas. Det er voldtektsmannen. Men ansvaret for å forebygge voldtekt deler mange. Og det er her det åpenbart har sviktet. Enten har de tiltak som er gjennomført vært for få og svake, eller så har de vært feil. Uansett må det ny innsats til. Det er utålelig at unge kvinner ikke kan føle seg trygge i egen by.

Bodø er ikke den første by som opplever en bølge av overfallsvoldtekter. Både Stavanger og Oslo har hatt sine. De har lykkes med å redusere tallene permanent. Slik ser det i hvert fall ut, og Bodø kan åpenbart lære mer av hvordan men der taklet problemet. Med en kombinasjon av økte sikkerhetstiltak og målrettet innsats mot spesifikke grupper menn; nærmere bestemt menn fra land der vold mot kvinner er mer utbredt enn hos oss.

Det er ikke det at norske menn ikke voldtar. De fleste voldtekter begås av menn som kjenner offeret, og der er de fleste gjerningsmennene norske. Men når det gjelder overfallsvoldtekter, er det menn fra andre land som dominerer. Dette må både kunne diskuteres åpent og brukes for å målrette forebyggingen.

Dette faktum må også tas tak i for å bedre sikkerheten for kvinner. Forrige bølge førte til at flere ville være natteravner. Det ble med forsøket. Bedre belysning er åpenbart et middel. Vi må igjen å ta debatten om behovet for flere overvåkningskameraer i det offentlige rom. Det er også viktig at alle vi som er en del av lokalsamfunnet engasjerer seg, slik Avisa Nordland har tatt initiativ til gjennom en egen Facebook-kampanje.

Uansett må innsatsen løftes til et helt annet nivå enn i dag. For som en klok ungdomspolitiker sa til Avisa Nordland i går: Vi kan ikke snakke om et likestilt samfunn før jenter kan føles seg trygge når de beveger seg utendørs.

Kampen mot voldtekt må opp på et nytt nivå.