Kjære leser. «I Oslo aner man ikke hvor Salten er». Det slo Kenneth Svendsen (Frp) fast da Fauske-politikerne diskuterte sin oljestrategi for et par måneder siden. Svendsens poeng er at Fauske vil tjene på å bli omtalt og markedsført som en del av Bodø-regionen.

Jeg deler Svendsens synspunkter fullt ut. Salten er et ukjent og håpløst navn utad. Dersom hensikten er å gjøre regionens fortrinn kjent nasjonalt, for å trekke til seg folk og arbeidsplasser, må navnet skiftes ut.

Avisa Nordland dekker primært Salten. Hver gang jeg presenterer vår virksomhet utenfor Nordland får jeg spørsmål om hvor Salten er. Selv vår tidligere konsernsjef og nåværende kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, som jeg holder for å være relativt oppegående, lurte på hvor dette navnet «Salten» kommer inn i bildet.

Også for oss som bor her er det vanskelig å svare. Dessuten er det evige diskusjoner om Meløy tilhører Salten eller Nord-Helgeland.

Samarbeidet mellom de ni kommunene i Salten regionråd fungerer glimrende. Forholdet mellom Fauske og Bodø har gått fra anstrengt til tett og nært. Daværende Fauske-ordfører Odd Henriksen misjonerte sterkt for sammenslåing mellom Fauske og Bodø for tre år siden.

I 2006 avsluttet regionrådet et prosjekt som konkluderte med at den beste løsningen for alle var at kommunene slo seg sammen til en ny storkommune. Så langt er det bare Skjerstad som har gått sammen med Bodø.

Storkommune eller ikke: Fauske høster i dag av nærheten til vekstkommunen Bodø. Lokaltog og sterkt forbedret veiforbindelse gjør avstanden kort. Du kan velge å bo i Fauske og jobbe i Bodø. Eller omvendt. Bodø-kapital bygger næringslivet på Fauske. Institusjoner som FOH og Universitetet i Nordland ligger mellom de to bysentraene.

Det viktigste er ikke at kommunene slår seg sammen, men at hele regionen markedsfører seg med slagkraft.

Tida er overmoden for å kaste Salten-regionen over bord og markedsføre de ni kommunene som Bodø-regionen. Salten er som nevnt ukjent og upresist, mens Bodø er en sterk og velkjent merkevare som en større og attraktiv by i sterk vekst.

Når hensikten er å høste verdiskaping av Bodø bør det også reflekteres i navnet. Ved å forene navn og krefter med Bodø vil det komme Fauske enda mer til gode.

Omdømmekampanjen i regi av «Bodø i vinden» markedsfører allerede Bodø-regionen.

Tilsvarende det de har gjort i Stavanger-regionen med suksess.

Med sine 80 000 innbyggere vil Bodø-regionen stå tydelig fram som et tyngdepunkt i Nord-Norge. Med et folketall høyere enn både Finnmark og Tromsø.

Begrepet Bodø-regionen brukes gradvis mer, av stadig flere.

Er det ikke bare å beslutte at fra nå av heter vi «Bodø-regionen» utad?

God helg!

Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør