Det kommer stadig nye bekreftelser på at samarbeidet mellom kommunene i Nord-Salten langt fra er så bra som kommunenes innbyggere fortjener.

Rett før jul strandet samarbeidet om kulturskole mellom Hamarøy og Tysfjord. Da var det Tysfjord som stakk kjepper i hjulene.

Dette er bare ett av flere eksempler på kommuner som er i «krig» med hverandre i stedet for å samarbeide.

Sist ut er krangelen om felles lensmannskontor. Hamarøy og Tysfjord har vilje til samarbeid. Men Steigen setter seg på bakbeina, og kan i praksis torpedere en ordning som totalt sett vil gi bedre beredskap for alle tre kommunene.

Vi har forståelse for at Steigen kjemper for de tre arbeidsplassene på lensmannskontoret. Argumentet om nærhet til politiet er også helt legitimt. Likevel må også Steigen kommune være villig til å bidra for å få mer igjen, noe som totalt sett kommer alle til gode.

Steigen teller også på knappene om kommunen skal videreføre sitt medlemskap i Reiseliv i Hamsuns rike. I dag er bare et par bedrifter fra kommunen med, mens andre har valgt å slutte seg til Destinasjon Bodø.

I debatten om kommunestruktur, som foregikk nylig i Steigen, var det et ganske stort mindretall som bare ville utrede samarbeid med Bodø. Det ble vedtatt å utsette saken i ett år.

Kommunene i Distrikts-Norge sliter med fraflytting, mangel på fagfolk, dårlig kommunikasjon og trange økonomiske rammer. I en sånn situasjon er samarbeid over kommunegrensene avgjørende for tilbudet til innbyggerne.

Vi mener politikerne i Steigen må stikke fingeren i jorda. En realitetsorientering er på sin plass. En sammenslåing med Bodø er ikke aktuelt i overskuelig framtid. Det kan være et langsiktig mål, men i mellomtiden må alle kommunene i Nord-Salten bidra til best mulig løsninger til innbyggernes beste.

Fortsetter den interne krangelen, vil det bare gå én vei: nedover. Tvangssammenslåing kan bli resultatet.

Og da ikke med Bodø.

I Nord-Salten må alle bidra til felles beste.