Nordnorsk Kulturråd anklages for å vise lite initiativ, og når det kommer et utspill derfra, er det negativt. Daglig leder Jens-Harald Eilertsen mener nemlig at kulturlivet i landsdelen preges av for mye distriktspolitikk og 70-tallstenkning, og det er særlig Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær han vil til livs. Det passer visstnok så mye bedre inn i Tromsø, hvor også Eilertsen holder til, til tross for at Nordnorsk Kulturråd faktisk er lokalisert til Alta.

Eilertsen kan ha rett i at det er mye gammeldags tenkning innenfor deler av landsdelens kulturliv. Men å sentralisere oppegående kulturmiljøer er en enda mer avleggs tanke.

Det argumenteres med at all utvikling går i retning av større sentralisering og urbanisering – og på enkelte områder er den trenden umulig å stoppe. Men tror virkelig Jens-Harald Eilertsen at Tromsø – eller Bodø for den del – representerer den ultimate urbanisering? Hvis nordlendinger mener at Svolvær er usentralt, har vi et problem med å overbevise folk i Oslo om at Nord-Norge trenger kulturinstitusjoner i det hele tatt. For hvordan kan vi få til noe i Bodø, Tromsø, Svolvær eller Alta – hvis utviklingen er avhengig av store miljøer og befolkningskonsentrasjoner?

Mangfold i miljøer og uttrykk burde være Nord-Norges fremste fortrinn. Vi skal være åpne for verden, men det er ikke nødvendig å være i Oslo, Berlin eller New York for å skape kunst. Sett fra utlandet framstår ikke Tromsø som noen større kunstmetropol enn Svolvær.

Eilertsen gjør seg til talsmann for de samme kreftene som mener at en nasjonalt flymuseum, polarinstitutt eller luftfartstilsyn ikke kan ligge i Nord-Norge.

Lofoten er en glimrende lokalisering for landsdelens kunstnersenter. I over hundre år har kunstnere søkt til Lofoten for å arbeide og hente inspirasjon. Også de siste årene har kunst vært en av pilarene for utviklingen av Lofoten som et mangfoldig reisemål, blant annet gjennom etablering av flere profesjonelle gallerier.

Potensialet er likevel så mye større. Og det er ingen tvil om at Nordnorsk Kunstnersenter har mulighet til å spille en langt viktigere rolle både innen utdanning og formidling enn hva senteret har maktet til nå. Men vi venter ikke at Nordnorsk Kulturråd skal være pådrivere i den saken heller.

Hvis nordlendinger mener Svolvær er usentralt, er det vanskelig å argumentere for Bodø og Tromsø i neste omgang.