Undersøkelsen viser også at nær én av tre menn mener kvinnen delvis har seg selv å takke hvis hun blir voldtatt når hun kler seg sexy.

De sjokkerende resultatene, som kommer fram i en rapport Amnesty har laget i samarbeid med Reform ressurssenter for menn, avdekker holdninger som for lengst burde ha vært døde og begravet.

Det er helt uakseptabelt å legge skylden på kvinner som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og vold. Dette bekrefter at kvinnefiendtlige holdninger eksisterer i beste velgående. Det er aldri noen annen enn gjerningsmannen selv som har ansvaret for overgrepet. Å forklare overgrep med at kvinnen er sexy og flørtende, er bare en unnskyldning for egne handlinger. Disse holdningene kan også øke skyldfølelsen hos kvinner som har blitt utsatt for overgrep, som om ikke selve overgrepet i seg selv er tungt nok å bære.

Det bør også være en tankevekker at menn tar disse holdningene med seg inn i politi- og rettsapparatet, og det kan være noe av forklaringen på at det er så vanskelig for kvinner å bli trodd og nå fram til fellende dom i voldtektssaker.

Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann og medlem i Justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen fra Saltdal, gir i sin kommentar til undersøkelsen kvinnene langt på vei skylden for voldtekter. Det er klart at det er lov å flørte, men på noen kan slik atferd være provoserende, særlig i et flerkulturelt samfunn. Det er folk som driver risikosport, og noen som dør av det. Kvinner må selv ta ansvaret for hvilke signaler de sender ut, sier Ellingsen.

Dette er direkte skremmende. Holdningen er også avslørende, både for Ellingsen selv og Frps politikk, og viser et forstokket kvinnesyn som hører hjemme i forrige århundre.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er skuffet over norske menns holdninger til vold mot kvinner, og mener at resultatene i rapporten er skremmende. Stoltenberg hadde håpet og trodd at vi var kommet lenger når det gjelder menns syn på vold.

Vi er glad for at statsministeren stiller seg på kvinnen side i denne saken, og håper at norske kvinner merker seg dette. Alternativet kan nemlig være å få Jan Arild Ellingsen som justisminister i en eventuell borgerlig regjering.

Det har i hvert fall ikke norske kvinner fortjent.

Ellingsen har et forstokket kvinnesyn som hører hjemme i forrige århundre.