15. januar gikk alarmen. Da meldte det irske mattilsynet om funn av hestekjøtt i hamburgere og ferdigretter i butikker i Storbritannia og Irland.

Problemet var ikke selve hestekjøttet, det er spiselig, men at produktene var merket som storfekjøtt. Det er matsvindel. Dermed gikk alarmen.

Skandalen hadde avleggere til 15 land, og i april la EU-kommisjonen fram resultater av tester av produkter merket storfekjøtt. De viste at rundt fem prosent inneholdt heste-DNA.

Man fant hestekjøtt over at. I Ikeas kjøttbullar, og også verdens største matvareselskap, Nestlé, hadde sine svin, eller hester, på skogen. Ennå er man ikke kommet til bunns i skandalen, men mange spor fører til Romania der en mengde arbeidshester er blitt slaktet og gått inn i næringskjeden som storfe.

Torsdag var det vårt mattilsyn sin tur. Da anmeldte de narvikfirmaet Kuraas etter at det ble funnet hele 30 prosent svinekjøtt i halalkjøtt. Halal er islamske lover for mat og slaktemetode, og svin er anatema for en muslim. Dermed har også Nordland fått sin versjon av hestekjøttskandalen, og nå med svin i hovedrollen. Mattilsynet har ikke bare kjøtt å bekymre seg over. Russiske myndigheter påstår å ha funnet levende parasitter i torskelever, forhøyet bakterienivå i kjølt laks og ørret og listeria i kjølt i lysing og ørret. Det skapte rystelser helt inn i regjeringen.

Rett nok dør parasitter og bakterier som kan gi alvorlig sykdom ved frysing, steking og koking, men når vår største mottaker av fisk, Russland, roper varsku, ble det reagert. Mattilsynet jobbet overtid med saken, men de fikk tid til andre ting. Som et besøk på Raja Mat Meny i Bodø.

På drosjeholdeplassen ligger et gatekjøkken, og de fikk Mattilsynet på besøk. Det de fant er trist lesning. Virksomheten hadde ingen termometer i kjøle- eller fryseskap, og derfor ingen kontroll med temperaturen på det de serverte.

I et colaskap ble det oppbevart stekt og skavet kebab på temperaturer mellom to og fem grader pluss, mens salater og pizzadeig ble oppbevart på opptil ni. Fra eierhold ble det opplyst at når kebab stekes og skaves av rullen, så legges den i ei bøtte til kjøling. Mellom en og to timer tar det å fylle opp bøtta. Hvilket produkt som selges til kundene, kan man jo spekulere i.

De hygieniske forhold var under enhver kritikk. Et vindu var knust slik at eksos og støv ble blåst inn, og det var sopp mellom vask og vegg. Mattilsynet vurderte forholdene som alvorlige, og påla bedriften å gjennomføre tiltak for sikre at hygieneforskriftene ble fulgt.

I en tid der vi blir mer og mer opptatt av at det vi spiser er rent, friskt, sunt og sporbart, er det forstemmende å lese Mattilsynets rapporter. Enten de kommer fra Irland eller Norge. Og forteller om svindel, påståtte parasitter i fisk, og gatekjøkkenmat produsert under tvilsomme forhold.

Nordland har fått sin hestekjøttskandale.