Klarest i sin tale var sjefen for Microsoft, Bill Gates, som midt på 90-tallet erklærte at papiravisen snarlig ville avgå med døden.

På torsdag ble avisopplaget i Norge for 2003 lagt fram. Selv om ryktet om avisenes død var betydelig overdrevet - er det alvorlige tegn i tiden. På landsbasis ble det i fjor solgt omkring 40.000 færre aviser enn året før. I Nord-Norge er det tilbakegang i alle tre fylkene.

Oversikten forteller også at det er riks- og regionavisene som taper mest, mens flere lokalaviser kan vise til en gledelig framgang. Spesielt har mange lokale fådagersaviser gode resultater. I Nordland ble Saltenposten opplagsvinner med en økning på hele 22 prosent.

Selvfølgelig er ikke årets avisopplag alene godt nok grunnlag for å trekke bastante konklusjoner. Men dessverre føyer det seg pent inn i en trend vi har sett utvikle seg over mange år. Den historiske opplagstopp-en i Norge ble nådd i 1994, med et samlet opplag på 3,2 millioner eksemplarer. Tallene fra 2003 viser at opplaget nå er falt under 2,9 millioner. Vi kan trygt fastslå at avisene er inne i en periode med langsiktig nedgang.

Tar man i tillegg med at det stadig blir færre som leser avis og at de som fortsatt leser avis bruker mindre tid på den – blir bildet om mulig enda mer trist for oss som lever av å lage avis. Hyggelig er det heller ikke at svikten er størst blant yngre lesere som i stadig større grad foretrekker andre medier når de skal orientere seg.

Hva er så årsaken til utviklingen? Medieforskerne peker på flere faktorer som virker i samme retning. Helt avgjørende er det at avisene har fått tøffere konkurranse. Mens vi tidligere bare brukte mer tid på media for hver ny kanal - er folk nå begynt å velge bort. Hittil har TV vært den største utfordringen for avisene, men i de siste årene har Internett kommet for fullt som ungdommens kanal.

Et annet forhold er at distribusjonen av papiravisa er blitt både vanskeligere og langt dyrere enn tidligere. Når Posten ikke er i stand til å levere Avisa Nordland til våre abonnenter i Kjøpsvik eller Beiarn på dagen - er det ikke vanskelig å forstå at lojaliteten til produktet blir svekket.

Endringen av familiemønstret og folks utstrakte flytting er også en stor utfordring for avisene. Folk begynner gjerne å abonnere på en lokalavis når de stifter familie og får seg en plass å bo. Tidligere skjedde det i begynnelsen av 20-årene. I dag forlenges «ungdomstiden» gjerne til man har passert 30. I livsstilen til den nye gruppen av unge voksne, har abonnementsavisen ikke den samme selvfølgelig plass som blant de mer etablerte. Og medie-forskerne hevder at det er heller ikke noen selvfølge at de blir abonnenter når de engang blir voksne.

Tross disse dystre utviklingstrekk, tror jeg likevel det vil ta svært lang tid før Bill Gates får rett. Nordmenn er fortsatt et av verdens mest aviselskende folk. Men i land som vi ellers liker å sammenligne oss med er papiravisen sin stilling langt dårligere. Dessverre er det mer enn trolig at vi vil følge etter også på dette området. Derfor er min oppfordring. Kos deg med avisen – det er ikke sikkert den vil være der for bestandig. God helg.