I dag kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Bodø for å møte møte representanter for alle universiteter og høgskoler i Nord-Norge.

Besøket er ledd i dialogen rundt den framtidige strukturen for høyere utdanning i vår landsdel. En dialog som har vært het, noe statsråden selv har bidratt til. Både ved å gi tidlige signaler om at ett universitet i nord er en foretrukket løsning, og nå sist ved å foreslå at strukturen i nord skal avgjøres før man ser på resten av landet.

Røe Isaksen vil sikkert hevde at han er blitt tolket for bastant. Uansett har det festet seg et inntrykk av at dette er departementets primære ønskemål.

Røe Isaksen bør derfor benytte anledningen når han er i Bodø til å gjøre det helt tydelig hvor departementet står. Både når det gjelder prosessen og spørsmålet om antall universiteter i nord. Nord-Norge er en svært stor region. Det er større avstand fra Bindal til Kirkenes enn fra Bindal til Oslo.

Å tro at ett, felles universitet kan ivareta interessene til hele denne sammensatte regionen framstår som ren skrivebordstenkning. Ikke minst når man også vet at den klart sterkeste motoren for utviklingen av næringslivet i nord befinner seg på Helgeland. Energi, industri, eksportverdi; Helgeland er den næringsmessige indrefileten i Nord-Norge.

Herfra er budskapet krystallklart: Det var først da man fikk et universitet i Nordland at våre behov ble tatt på alvor. Det samme sier man i Vesterålen, som også fikk sitt Campus først etter at UiN kom. Og begge er enige om en ting: Vi trenger to universiteter i nord. Påstanden om at sammenslåingsprosessen i nord er mer moden enn andre steder faller på sin egen urimelighet.

Sett på bakgrunn av sommerens heftige debatter. Det så muligens slik ut hvis man utelukkende har forholdt seg til Universitetet i Tromsø, men det er vel ikke nok lenger, Røe Isaksen?

Statsråden bør derfor også benytte anledningen til å avklare at prosessen i nord ikke skal forseres i forhold til resten av landet. Landets regioner må ses i sammenheng, ikke hver for seg.

Da blir det også lettere å se det meningsløse i å lage ett universitet for halve Norges territorium.

Dette må du svare på i dag, Røe Isaksen.