Korrupsjon i det offentlige

Artikkelen er over 13 år gammel

Nordmenn er naive når det gjelder korrupsjon i det offentlige. Vi tror ikke helt at denne type kriminalitet kan foregå hos oss også.

DEL

Leder Den siste tidens avsløringer, både ved Romerike vannverk og i Oslo kommune, viser med all tydelighet at det foregår uryddige og ulovlige forretninger også i vårt offentlige byråkrati. Det var derfor en meget aktuell og viktig problemstilling som Etikknettverket ved Høgskolen i Bodø debatterte forleden. For trolig er de to overfor nevnte eksempler dessverre bare en del av det norske bildet.

Mannen som ble satt til å rydde opp på Romerike, Christen Ræstad, sier til AN at han slutter seg til vurderingene fra korrupsjonsjeger Eva Joly: faren er stor for at det dukker opp nye saker i tiden framover.

Det er særlig mellom bygg og anleggsbransjen og offentlige etater, at korrupsjonen foregår. Årsaken er at det i denne bransjen finnes mye penger. Og tilgang til store penger kan, som kjent, korrumpere alle systemer. For kjeltringer finnes de fleste steder. Spørsmålet er hva slags kontrollrutiner og lovverk man har for å stoppe denne kriminalitet.

Nå vil kommunalminister Åslaug Haga intensivere arbeidet mot korrupsjon i det offentlige. Statsråden har invitert arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner til et eget forum for etikk i kommunesektoren. Det er bra. For høy bevissthet rundt etiske problemstillinger hos medarbeiderne er nøkkelen til å komme uvesenet til livs.

Statens rolle i denne sammenheng blir å sørge for at det finnes et godt regelverk, både til å fange opp de uregelmessigheter som skjer, og til å sørge for at medarbeidere ikke trår feil i ren vanvare.

Korrupsjon i kommunene er alvorlig, først og fremst fordi det svekker kommunenes omdømme. Folk må kunne ha tillit til at skattepengene anvendes på en ærlig måte, hvis ikke, undergraver det både de kommuneansattes og lokalpolitikernes posisjon. Et inntrykk av at norske kommuner drives med lav etisk standard, svekker det lokale fellesskapet.

De verste korrupsjonstilfellene viser stor kreativitet når det gjelder å unngå at offentlige innkjøp blir lagt ut på anbud. En annen kjent framgangsmåte er fiktive regninger. Derfor må det etiske bevissthetsnivået høynes, samtidig som kontrollorganer og rutiner skjerpes. Det viktigste er imidlertid stor grad av åpenhet og gjennomsiktighet, både når det gjelder kommunale prioriteringer og pengebruk.

Korrupsjon i kommunene er alvorlig, først og fremst fordi det svekker tilliten til det offentlige.

Artikkeltags