Konkurranse om klimatiltak

Artikkelen er over 11 år gammel

Senterpartiet har meldt seg på i konkurransen om hvilket parti som foreslår de største kuttene i utslipp av klimagasser.

DEL

På partiets landsmøte om et par uker vil det bli foreslått at Norge skal redusere utslipp av CO2 med 30 prosent fra 2013 til 2020. Størstedelen av reduksjonen skal skje ved nasjonale tiltak, men en del skal også være utslippskvoter kjøpt i utlandet der det er billigere å redusere utslipp enn det er her i landet.

Senterpartiet er med dette forslaget enda mer ambisiøs enn det miljøvernminister Helen Bjørnøy var da hun sa at Norge må ha samme mål som EU, 20 prosent kutt innen 2020. Det ble det som kjent rabalder av.

Regjeringen arbeidet med å konkretisere tiltak for å redusere utslippene av klimagasser, både for å oppfylle Norges forpliktelser i Kyoto-avtalen, og ytterligere reduksjoner fram mot 2020. Siden Senterpartiets statsråder har ansvaret for de to sektorene som slipper ut mest klimagasser, transportsektoren og oljevirksomheten, må det antas at partiets egen politikk ikke er direkte på kollisjonskurs med regjeringens. Det er nemlig på de to områdene som Senterpartiets statsråder har ansvaret for, at de største kuttene skal skje. Sp vil elektrifisere olje- og gassplattformene ved at de får strøm produsert av forurensningsfrie gasskraftverk på land, og kraftig redusere bilbruken.

Begge deler er mulig, men det koster. Det er allerede nå teknologisk mulig å fange CO2-utslipp fra kraftverk, men prisen for hvert tonn som fanges mer mange ganger så høy som prisen for en utslippskvote i det internasjonale kvotemarkedet. Det er først når det er like billig å rense utslipp fra kraftverk som bruker fossilt brensel som å kjøpe internasjonale kvoter, at rensing blir kommersielt interessant. Det er dette man tar sikte på å få til på Mongstad, men det er fremdeles langt fram.

Senterpartiet vil gjøre det dyrere å bruke privatbil særlig i og ved de store byene. Samtidig skal kollektivtransporten gjøres bedre og billigere. Det er nødvendig. For mange steder i landet er det enda trangere på buss og tog i rushtidene enn det er på veiene, og omleggingen fra privatbil til kollektivtransport har det til felles med CO2-rensing at det tar tid å få det på plass. Nye jernbanespor bygges ikke i en håndvending.

Regjeringen kommer med sin plan i løpet av våren. Statsminister Jens Stoltenberg har gjentatt at Norges ambisjoner ikke skal være mindre enn EUs, og i Soria Moria-erklæringen lover regjeringspartiene at betydelige deler av forpliktelsene etter Kyotoavtalen skal oppnås gjennom nasjonale tiltak.

Det kommer både til å koste og til å smerte. Men det finnes ingen alternativ.

Det er på de to områdene Sp har ansvaret for, kuttene må skje.

Artikkeltags