Innholdet er viktigst

Artikkelen er over 12 år gammel

Etter at ordfører Odd Tore Fygle (Ap) på et folkemøte i november la fram kjøreplanen som skal sørge for at kulturkvartalet i Bodø skal stå ferdig i 2010, er det ikke mer enn tida og veien.

DEL

I tillegg til diskusjoner om antall etasjer og finansiering, er det nå derfor like viktig å sette fart i debatten om hva kulturkvartalet skal inneholde.

I gårsdagens Avisa Nordland kom kinosjefen i Bodø på banen. Ved siden av å tale sin egen sak – nemlig at dagens kino om kort tid er utdatert og allerede gammeldags i forhold til antall saler og størrelse – peker kinosjefen på interessante perspektiver når et nytt kulturkvartal skal bygges. Kinosjefen har åpenbart gode poeng som bør tas med i den videre vurderingen slik at utviklingen av kulturkvartalet kan få et helhetlig perspektiv.

Blant annet er flerbruksmulighetene hvis kulturhuset og kinoen lokaliseres sammen verdt å se nærmere på. Bodø mangler en skikkelig arena for kurs og konferanser. Ved samlokalisering kan det tilbys lokaler tilpasset fra 60 opp til ca. 1200 personer, utstyrt med nødvendig moderne digitalt utstyr.

Med kulturkvartalets nærhet til hotellene i Bodø, gangavstand til samtlige, vil kulturkvartalet kunne gi Bodø store muligheter som konferanseby. Ikke minst dette perspektivet bør tas med i den videre vurderingen av hva kulturkvartalet skal inneholde.

Et annet godt poeng er at forutsetningen for et levende kulturkvartal, er mennesker. Fram kino og Bodø Kulturhus har i dag til sammen et årlig besøk på 200.000. Dette gir et gjennomsnittlig daglig besøk på 550 personer, som stort sett frekventerer kinoen og kulturhuset på kveldstid.

Dette har en enorm betydning for sentrumsmiljøet, som ellers preges av heller folketomme gater. Det er ingen andre kulturinstitusjoner i Bodø som er i nærheten av besøket som kinoen og kulturhuset har. Dette alene er gode grunner til å samle dem i et nytt kulturkvartal.

De to kulturinstitusjonene trekker også delvis ulikt publikum: Mens unge mennesker går mest på kino, er det til dels godt voksne som besøker kulturhuset. Å trekke begge grupper til sentrum vil åpenbart være en styrke for sentrumsmiljøet, på flere måter.

Et mangfold av alder og interesser skaper utvilsomt det beste – og tryggeste – bymiljøet.

Med kulturkvartalets nærhet til hotellene vil det kunne gi Bodø store muligheter som konferanseby.

Artikkeltags