Ineffektive sykehus

STORE FORSKJELLER: En fersk Sintef-undersøkelse slår fast at det er store forskjeller i kvaliteten på tjenestene i sykehjemmene, og også mellom ulike avdelinger ved sykehjemmene. Det var særlig mangler når det gjaldt ernæring, aktivisering og 
 psykososial omsorg. Arkivfoto

STORE FORSKJELLER: En fersk Sintef-undersøkelse slår fast at det er store forskjeller i kvaliteten på tjenestene i sykehjemmene, og også mellom ulike avdelinger ved sykehjemmene. Det var særlig mangler når det gjaldt ernæring, aktivisering og psykososial omsorg. Arkivfoto

Artikkelen er over 9 år gammel

Norge er blant de land i verden som bruker mest penger per innbygger på helsevesenet, men som havner langt bak i rekka når det gjelder antall pasienter som blir behandlet.

DEL

En analyse som konsulentselskapet Deloitte har laget for arbeidsgiversammenslutningen Spekter viser blant annet at finske leger behandler mange pasienter enn norske, og et annet konsulentselskap, Ernst & Young, mener at norske sykepleiere rett og slett sløser bort 25 prosent av arbeidstiden på å lete etter pasienter, papirer, utstyr og leger.

Legeforeningen mener at noe av forklaringen er at legene i stadig større grad må utføre oppgaver som annet personell utførte før. Det kan godt være riktig. For mens tallet på leger og sykepleiere på sykehusene har økt jevnt og trutt de siste femten årene, har tallet på hjelpepleiere, barnepleiere og annet servicepersonell sunket. Det viser statistikk som Fagforbundet har fått fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidsgiversammenslutningen Spekter organiserer hel- og halvstatlige selskaper, blant annet de statseide sykehusene. Analysen fra Deloitte viser at dersom veksten i antall ansatte skal fortsette i samme tempo som i de femten årene fra 1990 til 2005, må helse- og sosialsektoren forsyne seg med nesten halvparten av alle nye årskull som melder seg på arbeidsmarkedet fram til 2025. Det er ikke er realistisk. Analysen sammenligner forholdet i fem land med likeartet statistisk materiale; Norge, Finland, Danmark, Skottland og Tyskland. Norge bruker mest penger, men får minst igjen målt i behandlede pasienter. De norske helseutgiftene er hele 32 prosent høyere enn de finske, som har de laveste utgiftene i forhold til innbyggertall. Norge har den høyeste legedekningen per innbygger, men det laveste antall behandlede pasienter per legeårsverk. En finsk sykehuslege behandler 78 prosent flere pasienter enn en norsk.

Tross alle rop om krise og nedskjæringer, er det et faktum at det brukes stadig mer penger på sykehusene her i landet, og at økningen i bevilgningene har skutt skikkelig fart etter at staten overtok i 2002. Det er også et faktum at stadig flere med lang utdanning, som leger og sykepleiere, må overta oppgaver som ansatte med kortere utdanning gjorde tidligere. Mistanken om at profesjonskampen på sykehusene har gjort dem mindre effektive, er nærliggende. Selv pasienter ser det meningsløse i at høyskoleutdannet personale skal re senger og smøre brødskiver for pasientene. Tilstanden til sykehusene minner om tilstanden i skolene. Norge bruker mest, men får lite igjen. Er det dette som er den norske syken?

Artikkeltags