Kjære leser. «Et stort feilgrep». Det mener Hans Heieraas, mannen som i 1950 var ansvarlig for byggingen av dagens flyplass i Bodø.

Bare 20 år senere, i sitt 50-årsintervju med Nordlands Framtid i 1970, slo han fast at det var en stor tabbe å plassere flystripa der den ligger i dag. Allerede den gang uttalte han at rullebanen burde vært anlagt to kilometer mot sørvest, bak høydedragene ut mot Saltfjorden, for å unngå støybelastninger og konflikt med byen.

Dagens rullebane holder ikke mål. Den drives på dispensasjon. Banelegemet er i så dårlig forfatning at ei ny flystripe uansett må bygges på et nytt sted.

Mens politikerne flikker på bakken, flyr pengene. På to år er det kastet bort over 42 millioner bare for å hindre at underlaget går i oppløsning

I nyttårsintervju med AN beskriver ordfører Ole Hjartøy utfordringene med flytting av rullebanen som den viktigste saken for Bodø i 2013. Det har han helt rett i.

Før året er omme er målet å ha kartlagt kostnadene ved å tilbakeføre Forsvarets arealer til kommunen, ikke minst med tanke på miljøsanering og riving av bombesikre hangarer.

Det største hinderet for Bodø er mangel på plass. Politikerne står overfor krevende oppgaver med å sikre rom for byutvikling. Flyplassen, Forsvaret og fredede Rønvikjorder legger i dag beslag på halve Bodøhalvøya.

Skal Bodø fortsatt vokse, også etter at kampflybasen legges ned, må grepet på noen offentlige tvangstrøyer løsnes.

Når rullebanen likevel må flyttes, og Forsvaret likevel skal forlate sine områder, gir dette en historisk mulighet for å rette opp et historisk feilgrep.

Flytting av rullebanen to kilometer mot havet gir bare fordeler. Bodø kan utvikles som en kompakt og miljøvennlig by. Dagens flyplassarealer kan huse en ny nydel. De flyoperative forholdene vil bli vesentlig bedre og tryggere. All inn- og utflyging vil skje over Saltfjorden. Flystøyproblemene som har ridd byen i 60 år vil en gang for alle være løst.

En avgjørende forutsetning for å lykkes er at politikerne trekker i samme retning. Følelsene var sterke da regjeringen besluttet å legge ned kampflybasen. Verst gikk det ut over Arbeiderpartiet, selv om ingen av de øvrige partiene gikk inn for Bodø som hovedbase.

Bodø Ap gjorde vondt verre for seg selv da de uten forvarsel forlot et enstemmig bystyrevedtak i oktober. De vil heller gjøre tidenes tabbe ved å bygge en rullebane kloss ved dagens og utvikle byen rundt den. Det er planlagt galskap. Hvilket bomiljø får vi ved å bygge en ny rullebane midt i vår felles byhage?

Jeg har et nyttårsønske. Det er at Bodø Ap tar til vett og jobber for den beste løsningen. De har snudd før. Det er ingen skam å gjøre det igjen. Ellers er jeg redd ettertiden nok en gang vil dømme oss hardt. Med god grunn.

God helg!