En naturperle like utenfor byen, som det er gode grunner for å sikre for allmennheten. Til tross for at stranda har vært holdt både åpen og velstelt av nåværende eier, er det riktig å sikre seg mot framtidige overraskelser.

Problemet er prisen kommunen er villig til å betale for arealet. Den tilbyr fire kroner kvadratmeteren. Det vil gi grunneierne en samlet sum på 42.800 kroner, for en meget attraktiv tomt.

Bynært, med stor bruksverdi for befolkningen og med stort potensial for utvikling. «Uanstendig strandhogg», kalte stortingsrepresentant Ivar Kristiansen tilbudet for en tid tilbake, og det er lett å si seg enig.

Den norske lov åpner for at offentlige myndigheter kan ekspropriere privat grunn, dersom det er helt nødvendig for å sikre utviklingen av samfunnet. Det er et riktig prinsipp. Interessene til en eller noen få grunneier kan ikke alltid få stå i veien for det store flertallets interesser.

Samtidig er både vårt samfunn og vår lov bygget på prinsippet om privat eiendomsrett, og derfor skal det helt spesielle omstendigheter til før et så drastisk inngrep i eiendomsretten bør forekomme.

Nå er ikke det problemet her, også grunneier aksepterer at kommunen vil sikre allmennheten adgang til stranda. Problemet er prisen. Riktignok finnes det takster for slikt, som kommunen insisterer på å benytte.

Men de tar i liten grad høyde for at ulike arealer har ulik verdi, både for den som eier dem og for den allmennhet som ønsker å ta dem i bruk. I begge betydninger er verdien av Soløystranda svært stor, og det avspeiles ikke i det kommunen tilbyr.

Langt flere enn grunneieren vil derfor oppfatte det som nå skjer som et overgrep. Det er med på å undergrave forståelsen for ekspropriering som virkemiddel i samfunnsutviklingen. Som tidligere sagt strider en slik praksis mot samfunnets grunnleggende, private eiendomsrett, og må som sådan oppleves som fair og noenlunde rettferdig for å ha legitimitet. Slik oppleves ikke denne saken.

Derfor bør kommunen nå gi slipp på prestisjen og godta det kompromiss det legges opp til. Det vil koste 300.00 kroner ekstra. Det er ikke småpenger, men det er heller ikke mer enn rettferdigheten - og allmennhetens adgang til en perle av en strand - bør være verdt.