Regjeringen vil bygge opp et eget senter for forskning og kompetanse på olje- og gassvirksomhet i nord.

Senteret skal ligge i nordområdene, det vil si Nordland, Troms eller Finnmark.

Onsdag utlyste Norges forskningsråd de første midlene til senteret, og dermed er kappløpet i gang. Et kappløp der de fleste nordnorske kunnskapsmiljøene nok vil føle seg kallet til å delta.

Historien viser at det sjelden kommer noe godt ut av nordnorske lokaliseringskamper. De sørger stort sett for at nye institusjoner havner utenfor landsdelen. Nå vil det uansett ikke skje med dette senteret. Men det fylket som evner å stå samme om én kandidat, øker utvilsomt sine sjanser for å få senteret.

Derfor er det både modent og riktig av Universitet i Nordland å peke på Narvik som et naturlig sted for et slikt senter. Mange i Bodø kunne nok også tenkt seg de kompetansearbeidsplassene dette vil gi.

Men slik senteret tenkes bygget opp – med en hovedvekt på teknologi – vil Narvik være et mye mer naturlig lokaliseringssted enn Bodø. Så kan heller de sterke økonomi-, nordområde- og biologimiljøene i Bodø bidra med sin kompetanse inn i et felles nettverk rundt senteret i Narvik.

Nå er det viktig at hele fylket stiller seg bak utspillet fra universitetsledelsen. Både politikere og andre samfunnsaktører må på banen og peke på Narvik. Ikke primært fordi byen ligger i ens eget fylke, men fordi Narvik faktisk er et bedre valg enn både Tromsø, Bodø og Alta. I hvert fall slik utlysningsteksten for det nye senteret er utformet.

Narvik har over mange år bygget seg opp som et senter for teknologisk forskning og kompetanse i hele Nord-Norge. Mens Bodø, Tromsø og Alta har bygget opp kompetanse innen andre områder. Det vil derfor være naturlig om regjeringen først ser til Narvik. Det eneste som kan ødelegge det, er antakelig en intern krig i Nordland om hvor senteret skal ligge.

Det er faktisk å håpe at man også kan innse dette i Tromsø. Troms er det fylket i nord med klart minst utøvende petroleumsaktivitet. Mens Finnmark er svakere når det gjelder teknologiske forskningsmiljøer.

Så; er det for mye å håpe på en hel landsdel samlet bak Narvik?