Friskt tiltak som nytter

Trening ? bli frisk prosjekt ? trener for bedre helse

Trimmeren heter Ingunn Dagsloth, så er det Gøran Raade Andersen og Beate Enæs-Hanssen

Trening ? bli frisk prosjekt ? trener for bedre helse Trimmeren heter Ingunn Dagsloth, så er det Gøran Raade Andersen og Beate Enæs-Hanssen

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

På veldig kort tid har Frisklivssentralen i Bodø svært gode resultater å vise til. Deltakerne, som er henvist dit av fastlegen, har redusert sin fysiologiske alder med 9,6 år på bare tre måneder. Resultatet betyr at en 40-åring i dårlig fysisk form kan få like god kondisjon som en 30-åring.

Det er en stor gevinst, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Frisklivssentralen ble etablert i 2010, og fra i år av er prosjektet et ordinært tiltak med to faste stillinger. Målgruppen er voksne i yrkesaktiv alder som står i fare for – eller relativt nylig – har utviklet en livsstilssykdom.

Det er 15 slike sentraler i Nordland, og bare én i Bodø. Fram til nå er det bare pasienter som sogner til Sentrumslegene som har hatt anledning til å bli henvist til Frisklivssentralen. Dette tilbudet må utvilsomt utvides, slik at alle som har behov kan få profesjonell hjelp til å komme på rett spor i forhold til egen helse.

Fra 1. januar 2012 trer samhandlingsreformen i kraft. Det betyr blant annet at en langt større del av ansvaret for innbyggernes helse legges på den enkelte kommune. Én av hensikten med reformen er å forhindre sykdom, i stedet for å kurere etterpå, slik praksis ofte er i dag.

I et slikt perspektiv er det åpenbart for alle at det vil være en lønnsom investering å opprette Frisklivssentraler i alle kommuner. Kapasiteten må også være god I Bodø har legene henvist 55 personer til sentralen. 27 har deltatt. Målet må være at flest mulig fullfører.

Hvert vunnet leveår blir av Helsedirektoratet verdsatt til 350.000 kroner. Forskning viser også at en fysisk aktiv 55-åring vil vinne over fire leveår uten kronisk sykdom.

Å satse mer på forebyggende helsearbeid vil altså være en vinn-vinn-situasjon for både den enkelte og hele samfunnet. Det bør derfor være tydelig for alle at deler av de 43 millionene som Bodø kommune få i forbindelse med samhandlingsreformen bør brukes til å utvide tilbudet. Det er tross alt billige å forebygge enn å betale for eventuelle liggedøgn på sykehuset.

Åpenbart at det må satses mer på å forebygge

Artikkeltags