Farlig langdrag for Fauske Ap

Artikkelen er over 12 år gammel

I løpet av kort tid må det kalles sammen til nytt møte i Fauske Arbeiderlag.

DEL

Leder På ny må medlemmene stemme over forslaget til kommunevalgliste. Det første møtet er underkjent fordi personer uten stemmerett fikk delta i avstemningen. På ett nivå er slikt uttrykk for uorden og dårlig møteledelse. Men ut fra det som de siste månedene har skjedd i Fauske Arbeiderparti, er nok rotet uttrykk for et langt mer alvorlig problem.

Nå bør det i utgangspunktet være helt greit for et lokalparti å være splittet i en nominasjonskamp. Som lederen i Fauske Arbeiderparti, Tom Vidar Karlsen tidligere har uttrykt så kan det til og med være en styrke med flere kandidater. I et demokrati kan det uansett ikke være noe problem, i seg selv. Så det som skaper problemer i Fauske er ikke mengden kandidater, men måten prosessen har vært behandlet på.

Vi står nemlig overfor det som kun kan kalles en meget bitter personstrid. Det er svært vanskelig å få øye på de store politiske forskjellene mellom de to toppkandidatene. Det har heller ikke vært påpekt store feil eller mangler ved måten sittende ordføreren har ledet kommunen på de siste sju årene. Kritikken har mer gått på manglende evne til kommunikasjon, enn innholdet i den politiske linje Kjell Eilertsen står for.

Det er heller ingen tvil om at geografi spiller inn, ved at hovedkreftene bak motkandidat Tom Vidar Karlsen kommer fra Sulis. Nå skal man ikke overdrive akkurat denne motsetningen, men den er der som en murrende understrøm som kanskje bidrar til å gjøre striden ekstra bitter. Og man må ikke glemme at sist det var nominasjonsstrid i Fauske Ap førte det til dannelsen av Felleslista.

Fullt så ille går det neppe denne gang, men striden bidrar neppe til å styrke partiets sjanser foran neste valg. Dess lengre striden drar ut, dess vanskeligere blir det å framstå samlet i det som blir den store kampen neste høst: kampen for å holde Frp unna ordførerkontoret.

Det er nemlig ingen tvil om at frykten for Frp og Kenneth Svendsens utvilsomme evner som kommunikatør skapte den første tvil om Eilertsens egnethet som toppkandidat. Hvorvidt denne tvilen er berettiget eller ikke, er det umulig å si sikkert i dag. Men ved at den er brakt ut i det åpne, blottlegger Ap sin tvil. Den tvilen kan ikke vedvare så veldig mye lengre, før den skader partiet på en uopprettelig måte.

Dess lengre striden drar ut, dess vanskeligere blir det for Ap å holde Frp unna ordførerkontoret.

Artikkeltags