Et brubart kompromiss

Artikkelen er over 6 år gammel

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vurderer å tone ned sidemålet i skolen.

DEL

Leder Karakter og eksamen kan forsvinne i det faget som for de fleste er nynorsk. Målet er å styrke norskfaget samlet sett.

Noregs Mållag protesterer og advarer regjeringen mot å begå løftebrudd.

Kristin Halvorsen vil ha en tydeligere og mindre omfattende læreplan for norsk. I dag er kompetansemålene i hovedmål og sidemål likestilte. Det betyr at elevene må være like gode i begge fagene.

Statsråden hevder å ha fått klokkeklar tilbakemelding fra både lærere og elever om at norskfaget har blitt altfor omfattende og arbeidskrevende. Det er signaler som må tas på alvor. Utdanningsdirektoratet har skissert mulige løsninger som det nå skal jobbes videre med.

Forslagene skal på høring, og ministeren vil foreløpig ikke legge noen av ideene i skrivebordsskuffen. Konklusjonene trekkes først våren 2013. Kristin Halvorsen vil ikke være med på at forslagene som det nå jobbes med vil svekke nynorsk som språk i skolen. Heller tvert om mener hun, og peker på at mange nynorskelever gjør språkbytte på videregående skoletrinn. Regjeringen må foreta en vanskelig balansegang i denne saken.

Sidemålet er lite populært, men samtidig nødvendig for språkbeherskelsen oss nordmenn imellom. Samtidig er det politisk strid om sidemålet. Høyre og Fremskrittspartiet lover å kjempe for at dette faget fjernes dersom det blir borgerlig regjering etter valget i 2013. På denne bakgrunn synes det som at Kristin Halvorsen er i ferd med å finne et kompromiss som kan tilgodese mange kryssende interesser der. I tillegg spiller hensynet til velgerne inn.

Men det avgjørende er at elevene blir mer motiverte og får mulighet til å styrke eget hovedmål. Det vil alle parter være tjent med.

Kunnskapsministeren er en modig politiker. Hun skal ha ros for at regjeringen tør å tenke nytt om nynorsk som fag i skolen. Resultatet bør kunne bli en styrking av begge målformene.

Fortjener ros for å tenke nytt om nynorsk i skolen

Artikkeltags