Eneste mulige konklusjon

Artikkelen er over 15 år gammel

Bystyret har sagt ja til reguleringsplanen for golfbane på Ilstad, mens Salten Golfklubb som ivret for Saltstraumen-alternativet, må nøye seg med verbal støtte til å gå videre med sine planer.

DEL
Bystyret hadde i realiteten ikke noe alternativ - med mindre politikerne ville si nei både til Ilstad og Saltstraumen.

LederDet er ikke tvil om at Saltstraumen ville vært det beste alternativet. Saltstraumen er allerede en turistmagnet, og et golfanlegg i gangavstand fra malstraumen og fiskebergene ville gjort Saltstraumen til et enda mer attraktivt reiselivsprodukt.

Det er også denne lokaliseringen det lokale golfmiljøet har arbeidet for i lang tid - med støtte fra Bodø kommune. Det er derfor ikke vanskelig å forstå deres skuffelse over bystyrets vedtak.

Men når en av tre grunneiere ikke ønsket å bidra til golfbane i Saltstraumen, måtte kommunen ha gått til ekspropriasjon for å få golfbane her. En slik løsning ble etterhvert politisk umulig- og ville kanskje også vist seg juridisk umulig.
Om Høyre ønsker en golfbane i Saltstraumen aldri så mye, vil det bryte grunnleggende med partiets ideologi å sette privat eiendomsrett til side for å anlegge golfbane. Også Arbeiderpartiet ville fått problemer med å få sine velgere til å forstå at golf er et så viktig samfunnsformål at det krever så ekstraordinære inngrep som ekspropriasjon er.

Etterhvert som Ilstad-alternativet bygde seg opp bare noen kilometer unna, hadde politikerne i realiteten ikke noe valg. Å nekte å vedta reguleringsplanen for Ilstad begrunnet med at bystyret heller vil ha golfbane i Saltstraumen, ville også vært problematisk.

Nå gjenstår det å se om det blir noen golfbane. Foreløpig er ikke finansiering på plass for noen av prosjektene. Samarbeidet mellom Golf Management og grunneierne på Ilstad har imidlertid gitt dette prosjektet et forsprang.

Vi ser ingen grunn til at ikke dette prosjektet skal kunne ivareta behovene til dagens og framtidas golfinteresserte i distriktet - samtidig som det vil være et positivt bidrag til reiselivsnæringa i Saltstraumen såvel som resten av Bodø. Hvorvidt det er grunnlag for å jobbe videre for å få til en golfbane også i Saltstraumen, må det være opp til Salten Golfklubb å vurdere.

Artikkeltags