Ethvert menneske, enhver nasjon, ikke minst demokratiet har en smertegrense. Denne smertegrensen er nådd. Du skyter giftige piler mot våre barn og unge. Barn og unge som er i en sårbar situasjon og som kan bli et lett bytte for ekstreme ideologier.

Utgangspunktet i forebyggende arbeid i forhold til barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn bør være: Hvordan få til en integrering av ungdom som både gir selvrespekt i forhold til egen kulturell bakgrunn og følelse av tilhørighet og mestring av en ny sosial situasjon til et norsk samfunn.

Noen sår er bevist påført uskyldige av ondskapsfulle mennesker. Andre sår påfører vi oss selv ved uforsiktighet eller mangel på erfaringer.

Nok er nok, mange av oss er provosert av at den ene etiske og moralske grensen etter den andre krenkes i Guds navn og truer enkelt mennesker og vårt lille vakre land på livet.

Oppgjørets time har kommet. Vi vil ikke lenger akseptere at et fargerikt Norge fylles med kulturfrykt, intoleranse og respektløshet av ekstremister som deg og dine venner overfor våre medmennesker.

Du må gjerne pryde deg med skjegg, kle deg og tro på hva du vil. Du skal få din plass her i Norge, og den plassen er bak lås og slå.

Fremtiden tilhører ærlige mennesker som vil arbeide for å skape et samfunn der mennesker med forskjellig bakgrunn, tro og ideologi kan leve sammen uten å true og krenke hverandre.

Men du og dine meningsfeller skal ikke uimotsagt få spre sitt budskap, holdninger og uttalelser som er fylt av hat, forakt og intoleranse overfor kunnskapsnasjonen Norge.

Du har verken forstått Bibelen eller Koranen. Jeg har stor respekt for disse hellige og viktige kulturskattene, og denne respekt og toleranse skal jeg bidra til å videreformidle til neste generasjon nordmenn.

Mangfold handler om at alle mennesker er ulike, og innebærer også en erkjennelse av disse ulikhetene. Det handler om aksept og respekt. Og det handler om å forstå hverandre og sette pris på mangfoldet hver og en av oss bidrar med. Noen har sviktet og sovet i timen her.

Vi er alle i et felles multikulturelt samfunn forpliktet til å dra felles last. Vi er avhengige av at alle er ytere for å bygge en felles trygg, global framtid.

Men du skal også vite at vi ikke lar oss skremme av ekstremister som deg! Kunnskapsnasjonene Norge står sammen for å verne om de sentrale og nasjonale symbolene som er garantien for vårt demokrati, integritet og verdighet.

Disse verdiene skal være ukrenkelig, uangripelig fra alle hold, og for all framtid!

Disse kjente setningene som handler om eksistensielle og de dypeste spørsmålene i livet «Hvem er du? Hvor kommer verden, du og de skinnende stjernene fra?

Det er og blir de store spørsmålene som ikke engang forskere ved NASA, som oppdager nye galakser nesten daglig, har greid å svare på.

Er du Ubeydullah i stand til å svare på dette? Du er et dårlig forbilde for barn og unge, og du er en skam for muslimer i Norge! Ali Horori