Bypakke Bodø vil strekke seg helt ned til Bodø havn. Det synes klart etter at transport- og kommunikasjonskomiteen har avgitt sin innstilling. Stortinget behandler saken 18. november.

Dermed kan en stor trafikkutfordring i Bodø sentrum bli løst. Det er gledelig, både for bilistene og fotgjengerne. Det skipes store mengder gods ut fra Bodø havn, og sendes mange tonn gods til og fra byen med konteinere på jernbanen. Trafikken av tunge kjøretøy til havneområdet er derfor betydelig. I dag er disse henvist til å bruke rundkjøringen i Sjøgata, før de svinger ned forbi jernbanestasjonen. Det betyr at trailere og tunge lastebiler må bruke bygatene. Dette er uheldig, og en belastning både for veinettet og andre trafikanter. Det er også trafikkfarlig for fotgjengerne. Det er lavere renter til bomselskapene som gjør løsningen mulig. Bypakke Bodø blir dermed 460 millioner kroner billigere enn antatt. Dette var tenkt å komme bilistene til gode i sin helhet i form av lavere bomavgifter. I første omgang vil sikkert noen bilister føle seg snytt. Men ved nærmere ettertanke tror vi enhver skjønner at en ny trafikkløsning til havneområdet vil tjene hele byen. Det er heller ikke alle sparte renter som skal brukes. Det er også svært gledelig at pendlerne til og fra Tverlandet får gunstigere vilkår enn før antatt. Stortingskomiteen har samtykket i at rabattsystemet på Tverlandsbrua endres. Det betyr at pendlere fra Tverlandet betaler bomavgift bare én gang i løpet av en time. Noe annet ville også ha vært urimelig. Vi finner også grunn til å gi ros til den politiske ledelsen i Bodø kommune, med ordfører Ole H. Hjartøy i spissen. I stedet for å benytte muligheten til å score lettjente poenger med lavere bomavgifter da muligheten bød seg, brukes anledningen til å finne løsning på en av de store utfordringene i trafikkbildet i Bodø sentrum. Ingen liker å betale bompenger. Men avgiften er lettere å betale når bilistene vet at pengene går til et helt nødvendig prosjekt. Som dette.

Gledelig at pendlerne slipper billigere