Introverte personer kan oppleve at det er vanskelig å komme til orde, ta kontroll i møter eller intervjuer eller komme seg til lederstillinger, skriver Dagens Perspektiv (krever innlogging).

Susan Cain står bak boka «Quiet: The power of introverts in a world that can’t stop talking», hvor hun slår et slag for de introvertes rolle på arbeidsplassen. Til Huffington Post gir hun noen råd for hvordan introverte kan takle akkurat dette.

Overkjørt i møter

En studie av Kellogg School of Management har funnet at i et møte med seks til åtte personer, står tre av personene for 70 prosent av pratingen.

– Be alle om å forberede seg godt til møtet, og be om deltakerne sine innspill i tur og orden. Da hindrer man enkeltpersoner i å dominere møtet. Man bør også ta korte pauser og reflektere rundt det som har blitt sagt så langt i møtet, sier Cain til Huffington Post.

Få anerkjennelse for sine ideer

Ekstroverte kan ofte være mer komfortable med å foreslå ideer til ledelsen, også når det er introverte som står bak ideen til å begynne med. Cain har derfor noen forslag til hvordan introverte kan få den anerkjennelsen de fortjener for ideene sine.

– Hvis du har en god idé før et møte, forbered deg godt, og ta ordet tidlig i møtet. Ideene som blir delt tidlig er ofte de som får mest oppmerksomhet, sier hun.

Det finnes også alternative måter for å formidle ideene sine, som e-post eller blogg.

Ekstroverte er ofte naturlig flinkere til å snakke offentlig, og kan være gode samarbeidspartnere for introverte

– Introverte kan gjøre det lurt i å samarbeide med de mer utadrettede motpartene sine, sier Cain.

Ikke skjul den du er

Cain understreker at introverte ikke trenger å føle at de må forandre seg. Det viktigste er å framheve styrkene som kommer med å være introvert.

– Dra fram dine evner til å fokusere og stå i oppgaven over lengre tid. Forklar hvordan du er flink til å danne gode relasjoner med enkeltpersoner. Vis til dine styrker i stedet for å prøve å være mer ekstrovert enn du er.