Gå til sidens hovedinnhold

Lavere fergetakster – men hva vil skje?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget og Nordland fylkesting har bestemt at fergetakstene skal reduseres med 25 % fra 1. juli. Mange gleder seg sikkert over det, men vedtakene kan få negative konsekvenser. Mange flere vil sikkert besøke familie og venner i sommer oftere enn før. Trafikken vil øke, køer og lengre ventetider på fergeleiene vil oppstå og fergemannskapet blir stresset. Folk blir forbannet og vil rope på ekstraferger (som ikke finnes). Ekstramannskaper er også vanskelig å finne – de har jo også krav på ferie og fritid!

Nybygging av ferger er kostnadskrevende og tar tid og måtte skje over flere år. Lavere fergetakster betinger tilleggsbevilgninger fra stramme budsjetter samtidig som både bygging av nye veier samt veivedlikehold i noen grad blir satt på vent. Så også politiske myndigheter på Stortinget og i fylkeskommunen kan få utfordringer med å finne rom for nødvendige tilleggsbevilgninger og omprioriteringer.

Så er det blitt sterk økning de senere årene av bobiler og campingvogner som krever stor plass på fergene. I tillegg forventes det at utenlandske bilturister vil komme tilbake i stort omfang til turistlandet Norge fra neste sommer. Dermed blir det viktig denne sommeren å registrere trafikale virkninger av at fergetakstene nå er satt ned!

Kommentarer til denne saken