Gå til sidens hovedinnhold

Læstadianeren fra Narvik og somalieren fra Bodø

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Læstadianeren fra Narvik og somalieren fra Bodø lever i et flerkulturelt samfunn i nord. De er med sin kulturelle bakgrunn svært forskjellige. Men noe har de felles. De leser sine hellige skrifter, Bibelen og koranen som Guds klare ord. De gamle ordene er like aktuelle nå som den gang de ble skrevet!

For dem er det noe fremmed å nytolke de hellige skrifter. Det er ikke naturlig å ta hensyn til den kultur, de politiske systemer og ordninger og den bestemte situasjon ordene ble skrevet i. Å nytolke en tekst betyr å forstå hva denne teksten betyr for oss i dag i vår situasjon som er – for å si det mildt – svært forskjellig fra den opprinnelige. Denne nytolkning kalles på fagspråket hermeneutikk.

Det er lettere å nytolke Bibelen enn Koranen. Grunnen er at de 2 bøkene er svært forskjellige.

Koranen er skrevet kort tid etter at Muhammed fikk ordene direkte fra Gud gjennom en åpenbaring. Dermed har muslimene kun en autorisert utgave av sin hellige bok. Den er på arabisk. Det er derimot mange forfattere i Bibelen som er nedskrevet på hebraisk, arameisk og gresk over et tidsspenn på nesten 1000 år! Og «Bøkenes bok» som Bibelen også blir kalt, inneholder et mangold av historier og fortellinger, lover, ordspråk og salmer, evangelier og brev med til dels store spenninger og meningsforskjeller. Dertil kommer det at vi har mange avskrifter som varierer noe i gjengivelse. I tillegg er det forskjell på muslimers og kristnes holdning til sine hellige skrifter. For en muslim er tekstene diktert direkte fra Gud til Muhammed. Koranen er selve åpenbaringen. For kristne er det Jesus som er åpenbaringen fra Gud. Vi kan si at Bibelen e r den krybbe Jesus ble lagt i. Det er derfor mye uvesentlig stoff i Bibelen.

Mange muslimer i vesten vil nytolke Koranen for å ta på alvor at de lever i en annen tid enn da Muhammed fikk sin åpenbaring. Men å nytolke det Gud har sagt til Johannes, kan oppleves som om «Guds klare ord» ikke blir tatt alvorlig og er klart lenger. Det vil etter mange muslimers syn oppleves som et svik at budskapet fra Gud omformes og tilpasset nye forhold i vår tid. Dette er en nødvendig, men vanskelig diskusjon som pågår i enkelte mer liberale muslimske miljø.

Vi lever i et flerkulturelt samfunn i Nordland. Og det er neppe mulig å snakke meningsfylt om
Det kristne livssynet i bestemt form entall! For vi ser ikke likt på alt.

I en tid hvor vi utsettes for sterk påvirkning og press fra mange kanter, er det viktig at vi tar vare på våre røtter og verdier. De trenger næring! Og den kan vi best få sammen med andre, i familie, på arbeidsplass, på skole og universitet, gjennom kirker og bedehus, moskeer, templer og synagoger og andre ulike forsamlingslokaler.

Men uenighetskulturen har kommet for å bli, også i Nordland. Derfor er det en forutsetning at vi snakker sammen, har en løpende dialog hvor vi også tar opp tabubelagte tema som det til daglig er vanskelig å snakke om.

Gud har skapt oss og gitt oss en viss person sunn fornuft! Kanskje kunne denne fornuften brukes til en fruktbar dialog? De som ikke forandrer mening i løpet av livet er ikke underveis, noe vi alle bør være, både som nasjon og enkeltpersoner. Nettopp derfor trenger vi møteplasser hvor vi kan sette ord på det vi tenker og føler. Da kan vi kanskje oppleve at det er mulig å leve med en uenighetskultur?

Kommentarer til denne saken