Gå til sidens hovedinnhold

UP advarer: - Nå blir det flere kontroller

Artikkelen er over 3 år gammel

Ferske undersøkelser viser at nesten annen hver nordmann kjører for fort.

[Broom] Ferske undersøkelser viser at bare 55 prosent av alle norske bilister holder seg innenfor fartsgrensene.

– Det betyr at nesten annen hver nordmann kjører for fort, forteller UP-sjef Runar Karlsen til Broom.

– Ambisjonen er at 70 prosent skal kjøre i lovlige hastigheter, innen 2021. Beregninger viser at dette vil bety flere titalls liv spart i trafikken på grunn av færre alvorlige ulykker. Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til å nå dette målet, men jeg er redd dette kan være litt for optimistisk på så kort tid, sier Karlsen videre.

– Dagens nivå er vi selvsagt ikke fornøyde med, og derfor er nå fart en førsteprioritet for oss den nærmeste tiden. I år vil innsatsen med fartskontroller bli betydelig intensivert i forhold til fjoråret, over hele landet.

Mange kjører i 130 - 140 km/t

– Vi anskaffer også flere måleinstrumenter, noe som blant annet betyr at samtlige biler nå vil være utstyrt med lasermåler, sier han.

– Andelen som kjører lovlig er rett nok økende. På firefelts motorvei ved Larvik har vi målinger som viser en snittfart i venstre fil på 110-112 km/t i 110-sonen, og rundt 100 km/t i høyre fil. Men det er også mange som kjører i 130-140 km/t på denne strekningen, og det er unntakene – de høye hastighetene – som tar liv, understreker UP-sjefen, som også er godt fornøyd med den sterke reduksjonen av trafikkulykkes-tallene de siste årene:

– Det er veldig bra at ulykkestallene går nedover, og det er ikke tilfeldig at Norge år etter år kommer ut som best i klassen når det gjelder drepte og alvorlig skadde i trafikken.

Kunne vært 2500 drepte årlig

– De positive resultatene er resultatet av en nøye koordinert innsats for å nå et politisk overordnet mål. Dagens ulykkestall er de laveste siden like etter andre verdenskrig, noe som blir enda mer imponerende når vi tenker på hvilke rammebetingelser vi har når det gjelder veier, vær, føreforhold og sikt.

– Sist år var det 113 trafikkdrepte i Norge. Det verste tallet for ett år kom på 1970-tallet, med 560 drepte. Omregnet til dagens bilantall og trafikkmengde, ville dette ha tilsvart ca. 2.500 drepte pr. år om utviklingen hadde fått fortsette, sier UP-sjefen.

Sivile biler - og motorsykler

Han er ikke i tvil om at mange kontroller og strenge reaksjoner er viktig for å holde ulykkestallene nede:

– Ja, er det noe folk frykter, så er det å "bli tatt", og få en stor bot - eventuelt miste førerkortet for en tid. Derfor må vi fortsette å styrke kontrollaktiviteten og det forebyggende arbeidet vi driver med, slutter UP-sjefen.

Fra UPs hovedkontor i Stavern styres fem regioner: Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Hver region har en gruppeleder og 20-35 patruljer med to tjenestemenn hver. Kontroller gjennomføres daglig, over hele landet.

Til dette arbeidet har UP 160 biler, hvorav rundt 40 er sivile av forskjellige merker, farger og modeller. Hver region har også sivil motorsykkel, som brukes flittig.

Kommentarer til denne saken