Korona har påvirket 2020-regnskapet til Coop Nordland på godt og vondt. Men mest godt.

– Pandemien har også påvirket inntektene våre, og dagligvare og bygg har bidratt mer enn normalt. I sum har korona gjort at vi har større omsetning enn vi ville hatt i en normal situasjon, sier administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen, til Avisa Nordland.

Tre årsaker

Samvirket hadde 3,09 milliarder i omsetning i 2020, en økning på drøyt 400 millioner kroner sammenlignet med 2019. Resultatet før skatt endte på 111,8 millioner kroner, en forbedring på over 13 millioner fra 2019.

I 2020 hadde konsernet – som forvalter noe mer en morselskapet – rundt 3,3 milliarder i omsetning og et resultat på 126 millioner før skatt. En økning på cirka 550 millioner kroner i inntekter sammenlignet med 2019-regnskapet. Resultatet økte med rundt 8 millioner kroner.

Jakobsen peker på tre årsaker til veksten:

  1. Korona medførte mindre utenlandsreising, noe som ga folk mer penger å rutte med. Coop-sjefen trekker fram sommeren 2020 som helt fenomenal, med en innenlandsturisme som bidro sterkt til penger i kassa.
  2. Samvirket har etablert flere butikker som har gitt økt vekst. Her nevnes Extra Tverlandet og to Extra-butikker nord i fylket.
  3. Samvirket har også opplevd vekst hos de allerede eksisterende butikkene.

– Samtidig gjør våre medarbeidere en veldig god jobb, og vi blir stadig bedre på å drive butikk, sier Jakobsen.

– Elendige forhold

Mens trafikken i bygg- og dagligvarebutikkene har vært enorm i 2020, er det andre deler av Coop Nordland som har slitt voldsomt.

– Det har vært elendige forhold for servering og vi har hatt enkelte varegrupper som har gått i stikk motsatt vei, forteller den administrerende direktøren til Avisa Nordland.

De har også ytt hjelp til leietakerne som holder til på Coops kjøpesentre i Nordland. Blant annet ved reduserte leiekostnader.

– Vi har hatt en tett og god dialog med leietakerne, sier Jakobsen.

Men næringen har overgått tæringen i regnskapet til gagns, og samvirket legger bak seg det beste året noensinne.

– 2020 er tidenes beste resultat, og vi har ikke forventninger om å tangere dette i 2021, avslutter Jakobsen.