Fremover: Mandag ble ytterligere 1300 nye lærere i 14 kommuner og ti fylkeskommuner tatt ut i streik.

– Aller helst vil medlemmene våre være i klasserommene og ta imot elevene sine etter skoleferien. Men når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad, har vi dessverre ikke annet valg, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i en pressemelding.

Det har lenge vært varslet opptrapping ved skolestart. 45 lærere i Bergen har allerede vært ut i streik siden 20. juni. Nå trappes det opp med 1.300 nye lærere som går ut i streik fra mandag.

Disse skolene rammes i Salten

Tallene i parentes viser antallet streikende.

BODØ KOMMUNE
Alstad ungdomsskole (3)

Dette gir følgende konsekvenser:

 • Rådgivertjenesten ved skolen rammes og tilbudet utgår fra og med skolestart.
 • Elever med psykisk utviklingshemming mister sine pedagogtimer, andre elever mister spesialundervisning.
 • Diverse timer utgår og elever mister timer i fag, må permitteres i deler av skoledagen.

Bankgata ungdomsskole (27)

Dette gir følgende konsekvenser for elevene:

 • Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak:
  • 9c som vil få undervisning i norsk og krle.
  • 9. og 10. trinn vil få spanskundervisning
  • 10. trinn vil få franskundervisning
  • Elevene i Minibanken og innføringsklassen vil få et begrenset tilbud.
 • Klassene og elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.

Mørkvedmarka skole (2)

Konsekvenser for elevene:

 • Én klasse på 5.trinn vil få et redusert skoletilbud, undervisning ca. 17 timer pr. uke.

Rønvik skole (1)

Saltvern skole (1)

Østbyen skole (1)

Konsekvenser for elevene:

 • Elevene på 6. trinn mister undervisning 3 halve dager (8 t a 45 minutter pr. elev).
 • Resten av dagene tilbys de undervisning / tilsyn.
 • Dette medfører også at all spesialundervisning utgår.

NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Bodin videregående skole (6)

Bodø videregående skole (60)

Totalt: 101

Kilde: Bodø kommune

Urettferdig lønn

– Dette var en svært vanskelig beslutning som vi selvsagt ikke hadde tatt hvis KS hadde hatt rett i sine påstander om at lærerne i skolen kommer godt ut av årets lønnsoppgjør. At lærerne med lengst utdanning og lengst erfaring kommer aller dårligst ut er dessuten stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse, fastslår Handal, som legger til:

– Lærerne med mer enn fire års høyere utdanning lønnes dårligere enn andre yrker med likelang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling.

Arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø sier at de er blitt enige om å gi alle unge, nyutdannede et kraftig lønnsløft, på opptil 36.000 kroner. Mange tusen unge, nyutdannede lærere er derfor blant vinnerne i dette lønnsoppgjøret, legger han til.

Lærerne som har lengst utdanning og ansiennitet får ifølge Gangsø også høyest lønn.

– De får egne tillegg som gjelder fra 2023. De fleste lektorer med lengst utdanning og ansiennitet vil etter dette lønnsoppgjøret få godt over 700.000 kroner i årslønn, med stillings- og funksjonstillegg.

– Løsningen ivaretar hele laget i kommunesektoren, og tar samtidig grep for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i kommunene. Dette har vært et klart signal fra Kommune-Norge.

Hver femte lærer er ikke lærer

Lærertittelen er ikke beskyttet. Når kommunene ikke får tak i lærere med lærerutdanning, fyller de stillingene med «lærere» uten, skriver Utdanningsforbundet. Det er noe opplæringsloven gir mulighet til.

– Gang på gang har KS vist at de helt mangler ambisjoner for skolen. Gang på gang uttrykker forhandlingsledelsen i KS seg på en måte som tydelig nedvurderer lærerkompetanse og lærerutdanningen – og ikke anerkjenner kompleksiteten i læreryrket, melder Handal.

– Dette gjør noe med yrkesstoltheten, med læreryrkets status, med lærernes motivasjon og følelse av å bli verdsatt. Og det gjør noe med rekrutteringen til dette viktige yrket. Det er svært alvorlig, påpeker Steffen Handal.

Tall fra SSB viser at nesten hver femte lærer i videregående opplæring og grunnskolen mangler lærerutdanning målt i årsverk. 40.000 med lærerutdanning jobber ikke i skolen, og søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad.

KS er ansvarlig

– KS kjenner våre krav, og vet hva som må til for at vi skal avblåse streiken. Telefonen miner på hele døgnet, det er bare å ringe, sier Handal.

KS legger seg flat.

– KS har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, utover frontfaget i industrien, og har ikke mer penger å gi, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø.

– En opptrapping av streiken vil føre til en vanskelig skolestart for elever og foreldre. Det er svært uheldig etter to år med pandemi. Streik er et legitimt virkemiddel i et lønnsoppgjør, men når lærerorganisasjonene velger å bruke det, må de også ta ansvaret for konsekvensene, fortsetter Gangsø.