Vi står foran et nytt skoleår, og hektiske skolestartdager venter. Noen elever vil møte på skolen og oppleve gjensynsglede når de møter sine klassekamerater og sin gamle lærer, eller spenning når de møter en ny lærer eller en ny klasse.

På skoler over hele landet finner vi barn og voksne med et innholdsrikt skoleår foran seg. Så er det de aller minste, seksåringene, som skal starte på et nytt og spennende kapittel i sine unge liv.

Det kan sikkert være skummelt for noen med en brå overgang fra barnehagen, mens andre igjen har sine egne forestillinger om hva skolen er for noe.

Heldigvis kommer ungene til å bli møtt på skolene av dyktige voksne, det er de som vet hva ungene går til, det er de som skal spille en viktig rolle i livene deres og de er de som sørger for at skolen er et godt sted å være.

Jeg ønsker å hylle alle lærere ved inngangen til det nye skoleåret. Takk for at dere er der for barna våre!

En god lærer er et menneske som er glad i ungene de møter, en som ser, en som bryr seg, en som støtter, en som har et genuint ønske om at ungene skal ha det bra.

For alle som har eller skal få barn og barnebarn, er og bør det være noe som betyr enormt mye, alltid, uansett.

Skolen er selvfølgelig også et sted hvor ungene skal lære. I Opplæringslovens § 1–1 om formålet med opplæringa står det mye klokt som alle burde lese.

Der heter det blant annet at elevene skal «utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong».

Dette ene punktet sier litt om hvilken krevende oppgave lærerne har. Elevene skal få kompetanse til å mestre livene sine i den verden vi lever i – det er noe å tenke på.

Og vi lever i en verden med store utfordringer som klimakrise, polarisering, demokratiet er under press, terrorisme og rasisme, for å nevne noe.

Disse utfordringene må vi som samfunn møte med kunnskap, dugleik og holdningar, og med handling, hvis vi skal kunne løse nåtidas og framtidas kriser. Det er noe som heter «kunnskap er makt». Ja, men da må også makthaverne ha denne kunnskapen.

Derfor vil jeg hevde at skolen og lærerne er viktigere enn noen gang, og vi som samfunn må gi lærerne den tilliten og støtten de fortjener. Det er derfor også viktig for oss alle sammen at vi utdanner flere dyktige lærere i årene som kommer.

Som studieleder for grunnskolelærerutdanningen i Bodø er jeg veldig opptatt av dette, og det er overordnet viktig at den nye masterutdanningen for grunnskolelærere holder høy kvalitet og kan sørge for at studentene har den kompetansen som kreves for å kunne gå inn i skolen og bidra.

Det er allment kjent at vi ikke fyller opp studieplassene på grunnskolelærerutdanningen, og vi vil heller ikke kunne dekke behovet av lærere til kommunene i Nordland, hvis vi ser inn i en tenkt framtid.

Sånn sett er det et dystert bilde som tegnes av lærermangelen i fylket vårt, men det som gjør meg optimistisk for framtida er de dyktige, flotte lærerstudentene som utdanner seg hos oss.

De er kanskje ikke så mange som de burde være, men dette er gode mennesker som har en lys framtid foran seg i skolen, og som passer inn i det behovet vi har for trygge og kompetente lærere for barna våre.

Det gjør meg trygg på at også i årene som kommer vil våre barn bli møtt på skolen av noen som vet hva de som elevene går til, noen som skal spille en viktig rolle i livene deres og noen som skal sørge for at skolen er et godt sted å være.

Sammen med de mange flotte menneskene som jobber som lærere ute i skolene vil de bidra i den viktige jobben med å la kunnskap forme framtida vår.

Lærerne våre har en krevende jobb, men den er viktigere enn noen gang, og derfor hyller jeg dere, lærere. Lykke til med nytt skoleår!

Et nytt skoleår starter i disse dager og i denne kronikken tar studielederen for grunnskoleutdanninga i Bodø utgangspunkt i det for å understreke betydningen av gode lærere.