I disse dager tas over 7000 lærere og sykepleiere rundt om i Norges kommuner, i tillegg til over 600 i Oslo, ut i streik. Onsdag trappes streiken opp. Meningene om dette er mange, delte, og sterke. «Ingen av de over 7.000 kommuneansatte som går ut i streik har tapt fem øre på pandemien eller risikert å miste jobben» skriver Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum den 27. mai. «Brukerne av de kommunale tjenestene må bare finne seg i at barna ikke kan gå i enkelte barnehager og klasser, avhengig av om personalet er Unio-organisert eller ei» skriver han videre.

I snart halvannet år preget av pandemi, har lærere og sykepleiere hatt trygge jobber. Da Norge forsiktig åpnet opp etter de første, strenge nedstengingene i mars 2020, var det lærere, fagarbeidere og assistenter i skole og barnehage som var de første tilbake på jobb, mens de fleste sykepleiere og helsearbeiderne har stått i jobb gjennom hele perioden. Våre yrker var samfunnskritiske, og sykepleierne ble møtt med applaus fra balkonger rundt om i landet.

I løpet av pandemien, har sykepleiere flere steder jobbet i turnuser beregnet på krisetilstander. Lærere har jobbet overtid for å tilby både digital og fysisk undervisning, og ofte har overtidsarbeid blitt møtt uten tilsvarende lønn.

Lærerutdanningene har nedgang i søkertallene de siste årene; 15 prosent av årsverkene i grunnskolen, og 21 prosent i videregående opplæring, er utført av personer uten lærerutdanning. I en undersøkelse gjort i 2019 kommer det fram at det var på 18,3 % færre sykepleiere på vakt enn det som var faktisk planlagt. Vi ser samtidig at mange av dagens sykepleiere og lærere har søkt, eller vurderer å søke på andre jobber. KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere. Vi mangler i dag 6000 sykepleiere i Norge. Lønnsoppgjøret i fjor ga privat sektor en vekst på 2,2 prosent, mens offentlig sektor holdt seg til 1,7 prosent. Lærere har over mange år hatt lavere lønnsvekst enn andre kommunalt ansatte, og fra 2004 til 2019 har lønnsveksten til lærerne vært over 14 prosent lavere. Lønn er viktig for både lærere og sykepleiere.

Lærere og sykepleiere har hatt trygge jobber; jobber der de har blitt drevet rovdrift på. Det mangler folk i disse yrkene, som har blitt nedprioritert i lønnsveksten i en årrekke. Vi kan ikke gå med på at våre samfunnskritiske yrker skal behandles som dugnadsarbeid. Brukerne av våre tjenester skal ikke finne seg i at barnehagebarn og skoleelever undervises av ufaglærte, eller at tilgang på kvalifiserte sykepleiere avhenger av hvor du bor. Dessuten trenger vi faglærte, kompetente kolleger som kan dele arbeidsbyrden med oss. Da er lønn viktig.

Det passer aldri med en streik, og det går alltid ut over noen. Også i fjorårets elendige lønnsoppgjør var det stemning for streik blant lærere og sykepleiere, men det passet ikke, midt under pandemien og alt. KS har heller ikke i år ikke vært sitt ansvar bevisst, og vi mister nå lærere og sykepleiere samtidig som det ikke utdannes nok. Sykepleiere og lærere er slitne; slitne av rovdriften, og slitne av å betales i form av applaus og smil. Lønn er et av virkemidlene for å øke status og rekruttering for noen av landets mest kritiske yrkesgrupper. Nå streiker vi. For ei lønn som tilsvarer den jobben vi faktisk gjør, for ei lønn som gjør at folk søker seg til våre yrker, for at barn i Norge skal ha kvalifiserte lærere, og for at hele landet skal ha tilgang til livsviktige kvalifiserte helsetilbud.