Beiarn kommune meddeler på sin hjemmeside nye tegninger av ny skole i Beiarn.

«Tilsynelatende har det vært stille rundt prosjektet etter at den første planskissen ble presentert i september / oktober. Prosjektgruppa var ikke fornøyd med planskissen som ble presentert for oss i oktober. Byggets fotavtrykk, størrelse og dermed også kostnad hadde betydning,» opplyser kommunen.

Applaus

Men da de nye skissene ble presentert for prosjektgruppa, ble de møtt med stor applaus.

«Endelig hadde konseptet fått en utforming som vi ser oss svært fornøyd med.»

Til Avisa Nordland i fjor omtalte prosjektleder Kari-Marie Sandvik Stenmark at kommunen har et mål om at skolebygget ikke skal bli dyrere enn 200 millioner kroner.

Les mer her:

Storstue

I tillegg til selve skolen skal bygget også ramme en flerbrukshall, et bibliotek og et basseng. I tillegg er – etter innspill og stort påtrykk – en skytebane inkorporert i tegningsmateriale.

– Det skal være en slags storstue, som kan brukes til idrett, konserter, juletrefest, 17. mai og andre kulturarrangementer. Samtidig vil huset binde sammen skolen, kulturskolen, frivilligsentralen og skolebibliotek. Dette skal være et aktivt hus fra morgen til kveld. Etter skoletid kan barna delta på kulturskolen, trening eller ungdomsklubb. Og på kvelden når mor og far har vært og handlet på butikken i nærheten og kommer for å hente barna, kan de slå seg ned i foajeen for en prat, sa Sandvik Stenmark til AN i fjor.