Langt inne i jungelen ligger produktet fra Rognan

Ruller fra Rognan og rett inn i regnskogen.

DEL

Langt inne i Amazonas ligger det mange hundre kilometer med fiberkabler produsert på Rognan i Saltdal. Og fabrikksjef Karl-Peter Johansen vil gjerne ha flere oppdrag ute i øde områder.

Amazonas-prosjektene i Brasil ble igangsatt av brasilianske myndigheter (Pac - Programa Amazonia Conectada) for å skaffe internett til de svært avsidesliggende delene av jungelen. Ofte steder der man kun har hatt de lange båt-forbindelsene på elvene å ty til som hovedferdselsåre.

Bare et lite fåtall har der hatt tilgang til digital kommunikasjon via satellitter og mobiltelefon. Gjennom PAC og de nye fiberkablene, får innbyggerne, bedrifter og offentlige institusjoner nå tilgang til et høykapasitets nett.

Amazonas - verdens største regnskog og vannsystem. De nye "digitale motorveiene" følger elveløpene og er eneste mulighet for å nå frem til småbyene langt inne i jungelen uten å måtte hugge ned regnskogen og bygge veier.

Amazonas - verdens største regnskog og vannsystem. De nye "digitale motorveiene" følger elveløpene og er eneste mulighet for å nå frem til småbyene langt inne i jungelen uten å måtte hugge ned regnskogen og bygge veier. Foto:


52 småbyer

Oppdraget til Nexans har bestått av å produsere ca 1.500 km med kabel, samt bistå med legge og monteringsarbeidet. Totalt har 52 småbyer og mer enn 1.600 skoler fått et moderne internett hittil i utbyggingen.

- Dette vil få stor betydning for f.eks utdanning og helsevesen, samt all annen form for kontakt med omverdenen. Og vi har her levert kabler til områder som på mange måter hittil ikke har hatt de mulighetene til utvikling som et fiberkommunikasjonsnett gir, mener Johansen.

Nexans vant denne første kontrakten i PAC programmet i 2016.

- Fortsatt gjenstår det 4-5 år med arbeider anslår han, med årlige anbudsrunder som det konkurreres om fra globale fiberleverandører.

Nå snakkes det om muligheten for å modernisere samfunnene - ta i bruk videolink til undervisning og telemedisin. I praksis alt det som moderne kommunikasjon kan by på.



Følger elveløpene

- Kablene er lagt i elvesystemet. Og Nexans bruker all den erfaringen vi har fra å produsere å legge ut sjøkabler i hele verden, fortsetter sjefen på Rognan.

Han trekker gjerne frem et knippe av Rognan-fabrikkens mest prestisjefylte kabelprosjekter. Amazonas-oppdraget er et av dem. Andre store milepæler er den 6.000 kilometer lange sjøkabelen mellom Kamerun og Brasil. Kabelen som krysser hele Atlanteren ble skipet ut fra Rognan i 2017.

- Dette var vårt største prosjekt, men for det meste leverer vi til regionale utbygginger av fiber slik som i Amazonas, fortsetter han.

Der er det mange referanseprosjekter å ta av. På listen står fiberkabler mellom øyene rundt Stockholm, en 1.100 kilometer lang forbindelse i havet mellom storbyene Lagos i Nigeria og Kribi i Kamerun og ikke minst en rekke kabler langs norskekysten og ut til olje og gassinstallasjoner.

- For tiden er det svært travelt.

Johansen lister opp at det pågår prosjekter som involverer kommunikasjonskabler både i Sør-Amerika og Asia.

Lekteren med en av småbyene i bakgrunnen. Amazonas er verdens lengste og største flod. I store deler av regnskogen er vannveien hovedferdselsåre. Nå også for digitale signaler.

Lekteren med en av småbyene i bakgrunnen. Amazonas er verdens lengste og største flod. I store deler av regnskogen er vannveien hovedferdselsåre. Nå også for digitale signaler. Foto:


Digital revolusjon

I anbudet i Amazonas måtte man innfri svært strenge miljøkrav. Kablene må blant annet ikke slippe ut plastpartikler, være vedlikeholdsfrie og ikke minst tilby nok kapasitet basert på en fremtidsrettet teknologi.

- For å nå ut til de avsidesliggende byene og landsbyene er kablene mudret ned på elvebunnen. Ved å bruke elveløpet unngår man å bygge veier eller kabeltraseer gjennom den sårbare regnskogen, poengterer Johansen om fordelen med å følge floden.

At det kun legges kabler på elvebunnen og ikke bygges veier, gir også i seg selv en barriere mot for store samfunnsmessige endringer.


- At den nye veien bare blir digital, gjør at man også på en måte kan kontrollere hva som faktisk kommer inn og ut av regionen, minner Johansen om.

Det gjør at det i fremtiden er mulig for innbyggerne å ta noen egne valg om hvor mye av samfunnet som åpnes.

- Det å kunne levere høykapasitets fiber og dermed det meste av moderne kommunikasjonsløsninger ute i distriktene fra Rognan, er uansett en stor tilfredsstillelse, slik Johansen ser det.

Selv er han heller ikke helt ukjent med Brasil og utfordringene landet har. Kona - er født og oppvokst i Sao Paulo og sjefen selv har besøkt Manaus i juni i fjor.Storbyen midt i Amazonas.

På fabrikken på Rognan spoles kablene inn i en egen kabelgate som fører ned til utskipningskaia. Den traseen er helt sentral fordi man ikke kan bruke jernbanen til de lengste kablene.

På fabrikken på Rognan spoles kablene inn i en egen kabelgate som fører ned til utskipningskaia. Den traseen er helt sentral fordi man ikke kan bruke jernbanen til de lengste kablene. Foto:


Hele verden

Prosjekter som det i Amazonas, gir endel ansatte tilknyttet fabrikken noen spennende jobbreiser.

- De som reiser ut er har tidligere hovedsaklig vært ansatte ved Oslo- og Halden-avdelingene, men i de senere år har i større og større grad ansatte ved fabrikken på Rognan jobbet ute.

Akkurat i år har disse reisene bydd på en del utfordringer fordi smittefaren med Covid 19 har satt begrensninger på mulighetene for å reise og det å ha kontakt med personer i andre land. Samtidig må man inn med ekspertise fra fabrikken for å få gjennomført eksempelvis en flytting av kabler fra transportskip og over på lektere som kan gå oppover elva.

Mange av de internasjonale kundene vil på sin side gjerne besøke fabrikken i Saltdal.

- Senest i februar hadde vi et team her fra Brasil. For vår del får vi vist frem den teknologien vi leverer, samtidig får vi også presentert våre verdier, fremholder han.

Johansen forteller at i store deler av verden pågår det en omfattende utbygging av nye fibernett. Fabrikken på Rognan produserer akkurat nå på lange kabler som skal knytte sammen en rekke store øyer på Filippinene. Nok et prosjekt som handler om å utvikle regioner som før nesten kun hadde satellittbasert kommunikasjon og mobilnett.

Til Filippinene skal Nexans levere 1900 kilometer kabel. Total produksjonstid er ca 10 måneder fra start til slutt.

- Også på Filippinene snakker man om regioner med store avstander der det ikke er mulig å bygge veier. Vi skal knytte sammen 20 ulike øyer med fiber som ledd i en nasjonsbygging.

Prisene har stupt

Både når det gjelder pris og kapasitet er fiberkabler helt overlegen satellittsystemer og mobilnettet. Økt konkurranse på produksjon av fiber har ført til at prisene har stupt. Johansen er likevel ikke urolig for fabrikken på Rognan.

- De ansatte og produksjonslinjene her er svært effektive og vi har gang på gang bevist at vi er leveringsdyktig på den internasjonale arenaen. Hvor kabelen produseres er heller ikke kritisk. Dette er så store leveranser at man uansett må frakte kablene og legge dem ut med skip, fortsetter han.

Det er heller ikke bare rene kabler rognanmiljøet er eksperter på. De store kommunikasjonskablene er i praksis komplekse systemer. Johansen forteller at de fra Rognan er underleverandør til Nexans sin fabrikk i Halden som produserer kombinerte kabler med strømforsyning og fiberkommunikasjon, samt høyspentkabler for sjø.

Han trekker frem at det for de aller lengste fiberkablene kreves utstyr på havbunnen for å kunne forsterke signalene. Disse drives av strøm fra land som også sendes gjennom den samme kabelen.

Brasil har satset på telekommunikasjon for å modernisere samfunnene langs elvebreddene. Nexans fikk sin første kontrakt i Pac - Programa Amazonia Conectada - i 2016.

Brasil har satset på telekommunikasjon for å modernisere samfunnene langs elvebreddene. Nexans fikk sin første kontrakt i Pac - Programa Amazonia Conectada - i 2016. Foto:

Det er også svært avansert teknologi i mottaksstasjonene på land, der kabelen tilkobles andre kommunikasjonslinjer. Her er det tatt grep de siste årene og bygd opp en egen avdeling med over ti ansatte som står for montering og oppkobling, både på fabrikken og ute i felten.

Slik sett tar vi i dag ansvar for mer enn produksjon av kabel, poengterer Johansen.

- Dette er for øvrig ansatte med svært høy kompetanse og som har virkelig fått føle på hvor vanskelig det har vært å reise rundt i verden nå under koronakrisen.

Spesialister

Nexans er slettes ikke alene om å produsere kommunikasjons- og strømkabler. Johansen forteller om en bransje der en rekke store internasjonale konsern er involvert. I det inngår aktører som Microsoft, Google og Facebook. Over alt i verden bygges det i dag såkalte motorveier som skal sørge for tilknytning mellom de store selskapene sine datasentre. Motorveier som de nye store transatlantiske forbindelsene.

Men det må altså mye mer til. Det er ikke bare jungelen i Amazonas og øyriket Filippinene som trenger fiber i fremtiden. Store landområder og regioner har ennå ikke en tilkobling som gir innbyggerne et moderne nok fibernett.

Svart og gul er Rognan-fabrikken og Nexans  varemerke. Mens AN er på besøk produseres det kabel som skal til Filippinene.  På bildet er Kenneth Karlsen - maskinoperatør, Bjørn Knoph - prosessmekaniker, Trond Inge Olsen - prosessingeniør og Thor Egil Hjulstad - maskinoperatør.

Svart og gul er Rognan-fabrikken og Nexans varemerke. Mens AN er på besøk produseres det kabel som skal til Filippinene. På bildet er Kenneth Karlsen - maskinoperatør, Bjørn Knoph - prosessmekaniker, Trond Inge Olsen - prosessingeniør og Thor Egil Hjulstad - maskinoperatør. Foto:

Johansen ser at Rognan-fabrikken nettopp har lyktes med å spesialisere seg på regionale systemer. Samtidig har man hele tiden satset bredt.

- For oss gjelder det å ha flere ben å stå på, sier han og trekker spesielt frem flere tiår år med leveranser til olje- og gasssektoren.

Plattformer, produksjonsskip og de store systemene med undersjøiske installasjoner, krever kombinerte digitale styringssystemer - samt strømforsyning. Det samme gjelder for nye installasjoner i oppdrettsnæringen.

Et konkret prosjekt er at Nexans har hatt oppkablingen er den nye Havfarmen til Nordlaks AS i Vesterålen., som også beveger seg ut til havs, med større og mer komplekse installasjoner som krever både strøm- og fiberoverføring fra land.

Grønn bølge

- Både innenfor oppdrett, fornybar-industrien med vindkraft og telekommunikasjon skjer det svært mye, konstaterer Johansen. Alt av telekom- og dataleverandørene er svært aktive.

Når det gjelder olje og gass har Nexans sikret seg en prestisjetung kontrakt for levering til Equinors Johan Sverdrup.

- Etter oljeprisfallet i 2014-2015, sank etterspørselen fra olje- og gassektoren. men den har senere tatt seg opp igjen. Når det er sagt er dette en bransje der aktiviteten gradvis omstilles fremover i takt med elektrifisering, digitalisering og produksjon av fornybar energi. For øvrig er det mange nok vekst arenaer. Regionale fiber-utbygginger er i skuddet i hele verden. Mange av de eldre kraftkablene langs kysten i Norge skal også byttes ut de neste årene.

- For oss er det viktig å ha flere ben å stå på for å unngå at nedturer i enkeltmarkeder fører til tap av kompetanse ved permitteringer eller oppsigelser. Vi har de siste årene klart å gradvis vokse, og klart oss bra gjennom korona-krisen så langt takket være utrolig innsats og fleksibilitet fra våre ansatte. Når det er sagt så lever vi fra prosjekt til prosjekt, og de langsiktige konsekvensene av pandemien på verdensøkonomien er en usikkerhet vi må ta inn over oss og planlegge for.


Fabrikksjef Karl Peter Johansen har vært toppsjef i  seks år på Rognan. Produksjonen til det globale markedet for fiberkabler og strømforsyning, går for tiden på høygir. 
- Vi har det travelt, smiler sjefen.

Fabrikksjef Karl Peter Johansen har vært toppsjef i seks år på Rognan. Produksjonen til det globale markedet for fiberkabler og strømforsyning, går for tiden på høygir. - Vi har det travelt, smiler sjefen. Foto:



Artikkeltags

Kommentarer til denne saken