Da vikingene i sin tid bygget det vi kaller langskip, som Osebergskipet og Ormen Lange, hadde det en praktisk hensikt: å skaffe utvikling og vekst til sitt område. Regjeringen Solbergs prosjekt Langskip kan ikke sies å være framtidsrettet. CO2er i høy grad livsviktig for eksistensen av liv på kloden vår. I geologisk tidsperspektiv er dagens nivå av CO2skremmende lavt, vi burde bidra så godt vi kan til å om mulig øke nivået ved å benytte energi som gir oss CO2som et restprodukt av forbrenning. I stedet vil Solberg & Co benytte betydelige ressurser til om mulig å redusere CO2innholdet i atmosfæren, idet minste å få null utslipp av CO2. Uforståelig. CO2nivået er et resultat av naturlige prosesser, kun 4% regnes som menneskeskapt.

Da våre planter trenger CO2 for sin vekst vil resultatet være redusert CO2nivå over tid. CO2 er med sin sammensetning av ett karbon-atom (atomvekt 12) og to oksygen-atomer (2x16) den tyngste gassen i atmosfæren, som naturlig vil søke mot jorden av tyngdekraften. I vekstperioden til plantene vil rolige værforhold bidra til at plantenes fotosyntese kan få den CO2 den har behov for, og gunstige vekstforhold. (Det er imidlertid behov for en viss «omrøring» av luftmassene for å holde CO2nivået optimalt gunstig for plantene, blir luften stilleståene forbruker plantene CO2-en tilgjengelig.

Denne aktiviteten vil Solberg & Co bidra til å søke og forhindre med sitt prosjekt Langskip. Ressurser står det ikke på til vannvittige prosjekter, som ikke vil ha noen innflytelse på vårt alltid variable klima. Jeg må minne klimafantastene på at kloden vår er en del av solsystemet, med solen som energigiver. Planetene vil til enhver tid få ulike bidrag av denne energien, da deres baner rundt solen påvirkes gjensidig av hverandre, og planetene påvirker solen, via gravitasjonskreftene. Det er imidlertid godt å se at i det minste Oslo Frp går mot ressurssløsingen prosjekt Langskip representerer (TU Energi, 25.09.20). Kanskje håp om at noen politikere holder på å våkne?