Har kontrollert 42 landbrukskommuner

Fylkesmannen i Nordland har kontrollert de 42 kommunene i Nordland som forvalter tilskuddsordninger innen landbruket.