NHO Nordlands direktør Daniel Bjarmann-Simonsen har et innlegg i an.no om lakseskatt. Her en liten kommentar til «utblåsingen».

Årlig triller det mange nye milliardærer inn på Kapitals rikingliste. Og fra hvilken næring? Ja, riktig. Oppdrett/havbruk. Vi har altså fått mange milliardærfabrikker langs kysten, i oppdrettsnæringen.

Rett nok betaler de for konsesjon (auksjon) og skatt og avgifter, både selskapet og eierne, men med de priser og den suksess oppdrett har opplevd på verdensmarkedet de siste årene, er det muligens (?) skatteevne igjen til å betale for å disponere fjordarmer langs kysten. (Det er ikke sikkert at suksessen vil fortsette.)

Og grunnrenten skal komme lokalsamfunnet til gode, sier populist Vedum.

I fjor var eksportverdien på laks 120 milliarder. Når grunnrenten på oppdrett anslås til 3,7 milliarder, blir den på 3,1 prosent av omsetningen, gitt samme nivå i år. Det er bare de store selskapene som blir ilagt grunnrente.

Et av de største selskapene i Norge, Nova Sea AS, hadde i 2021 en omsetning på MNOK 3 014, et driftsresultat på MNOK 795 og et resultat før skatt på MNOK 889, dvs. en resultatgrad på 29,5 prosent. Normal resultatgrad for industri og handel er fra 5 til 10 prosent.

Skatten var på MNOK 177, dvs. 19,9 prosent av resultat før skatt.

Dersom grunnrenten for dette foretaket blir på MNOK 150, ville skatteprosenten med samme resultat øke til 36,8 prosent av resultat før skatt. Bedriften ville da, etter skatt, hatt MNOK 562 til fremtidige investeringer, til konsernbidrag – og utbytte.

Til å leve med? Nei, kryss her: ___ Ja, kryss her: ___