Mindre laks i elvene i Salten: – Ingen grunn til bekymring

Samarbeid: Elveeiere og fiskere samarbeider godt og ikke minst har de en god dialog. (F.v)
Robert Brodersen, Marianne Hoff fra Saltdal og Frigg Ottar Os, Beiarn.
Foto: Designia – Lars Antonsen

Samarbeid: Elveeiere og fiskere samarbeider godt og ikke minst har de en god dialog. (F.v) Robert Brodersen, Marianne Hoff fra Saltdal og Frigg Ottar Os, Beiarn. Foto: Designia – Lars Antonsen

Fangstrapporter og statistikk viser at laksebestanden i Beiarelva og Saltdalselva går ned. Fiskere og grunneiere er likevel optimister. Nå får de to elvene Norges strengeste kvoteregime for å få opp bestanden.

DEL

– Det er ingen grunn til bekymring, sier grunneier og talsmann Frigg Ottar Os, i Beiarelva. To måneder før fiskerne slippes løs i en av Norges mest populære lakseelver. Tilbakevendingen av fisk er god og gytebestandsmålet er nådd med god margin. Det ble i 2018 fisket sju tonn laks. Det er en nedgang på 1,3 tonn fra året før. Det kom fram under den femte Dialogkonferansen for laks og sjøørret som ble arrangert av NCE Aquaculture og BRUS på Rognan i forrige uke.

Mangler tilbud

– Her er stort sett bare optimisme, men det er malurt i begeret, sier næringssjef og elveentusiast Bjørnar Brændmo.

– Beiarelva er kommunens største aktivum og næringsvei, men potensialet er mye større. Vi har ikke overnattingsplass til de mange gruppene som ønsker i komme til Beiarn. Både for å fiske eller arrangere konferanser. Det er en viktig oppgave for meg å påvirke dette i positiv retning. Beiarn har mye å by på og mange vil komme hit, men for større grupper blir svaret nei, sier han. I Saltdalselva har man helt andre utfordringer.

Strenge kvoter

Her er overnattingskapasiteten god, men gytebestandsmålet er ikke nådd. Det medfører en måneds senere åpning av elva. I fjor ble det fisket 639 laks i Saltdalselva. Det er en nedgang fra året før.

– Uansett hva tallene sier er fiskerne fornøyde. Mye er gjort for å legge til rette både for fisk og fiskere, sier Marianne Hoff i Saltdal elveeierlag. Grunneierne i Saltdal ønsker å åpne elva tidligere i sesongen, men det får de altså ikke lov til.

Beiarelva har i flere år hatt Norges strengeste kvotesystem i og med at all laks over 65 cm må settes ut igjen. Nå følger Saltdalselva etter.

Får støtte

Laksefisker Robert Brodersen støtter endringen.

– Selv om jeg fisker godt i begge elvene er jeg enig i regelen. Det handler om å være føre var og sikre framtiden for en svært verdifull aktivitet som laksefisket er Innskjerpingen er jo ikke for all framtid, sier Brodersen.

Sportsfisker Brodersen roser samarbeidet mellom elveeierlagene, fiskere og oppdrettsnæringen.

– I tillegg er Dialogkonferansen svært viktig for villaksens framtid, sier han.

Artikkeltags