Veterinær bekymret over oppdrettslaksens helse

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Ifølge en artikkel på forskning.no uttaler veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet på feltet fiskehelse og – velferd, Aud Skrudland, om oppdrettslaksens helse.

– Fiskehelsesituasjonen er bekymringsfull. Oppdrettsnæringen sliter fortsatt med lakselusproblemer, sykdommer, høy dødelighet og mangelfull beredskapskapasitet. Problemene hindrer målet om vekst, forteller hun til nettstedet.

De skriver at 300 millioner fisk settes årlig ut i merdene. I 2016 døde én av fem av disse fiskene av helseproblemer. Da har man ikke regnet med det antall fisker som dør under oppdrettsfasen i ferskvann, eller under frakt.

Lakselus er en alvorlig plage for fiskene og befinner seg så godt som på alle laks.

– Det er en naturlig parasitt, men den øker i antall etter hvor mye laks det er innenfor et geografisk område, informerer Skrudland.

– Det er mindre lus i år enn tidligere år. Men de nye avlusningsmetodene medfører omfattende håndtering av fisken. Det ser ut til at fiskene får nedsatt motstandskraft, slik at det lettere fører til flere utbrudd av andre typer sykdommer, fortsetter hun.

All laks vaksineres i dag med en grunnpakke som skal gi beskyttelse mot seks sykdommer. Virussykdommene er de som truer fiskene i størst grad, skriver forskning.no.

– De siste årene har man sett mer spredning av yersiniose. Det er en bakteriesykdom som har begynt å komme tilbake. Ellers er det masse gjelleproblemer blant laksen, det er blitt en økende problematikk i Norge, sier Skrudland

– Har man sett noen positive trekk ved fiskehelsen de siste par årene?

– Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja, men det kan jeg dessverre ikke. Situasjonen er bekymringsfull, antall laks som dør av ulike årsaker har økt. Produksjonsveksten har stoppet opp og isteden gått ned som følge av at man ikke klarer å håndtere sykdomsproblemene, avslutter hun og konstaterer at det er mye positivt med lakseoppdrett, men at det samtidig er ting som ikke er bra.

Artikkeltags